Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Kërkesat dhe përgjigjet për rishqyrtim

Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve në Shipol të Mitrovicës 06.04.2020 landa e 2019 

Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve në Shipol të Mitrovicës 08.04.2020 landa e 2019

Mirëmbajtja dhe pastrimi i objekteve të komunës dhe institucioneve tjera komunale 19.09.2019

Mirëmbajtja dhe pastrimi i objekteve të komunës dhe institucioneve tjera komunale 17.09.2019

Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Gushavc- marrëveshje mirëkuptimi me MASHTI-n 12.09.2019

Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Gushavc- marrëveshje mirëkuptimi me MASHTI-n 06.09.2019

Shërbimet e telefonisë mobile për komunë dhe institucione tjera komunale 25.07.2019 

Shërbimet e telefonisë mobile për komunë dhe institucione tjera komunale 22.07.2019 

Mirëmbajtja, ngritja dhe revitalizimi i sipërfaqeve të gjelbëruara dhe parqeve 06.08.2019 

Mirëmbajtja, ngritja dhe revitalizimi i sipërfaqeve të gjelbëruara dhe parqeve në qytet 30.07.2019 

Mirëmbajtja dhe pastrimi i lumenjëve Trepça dhe Lushta në Mitrovicë 22.10.2019

Mirëmbajtja, rregullimi, dhe pastrimi  i lumenjëve Trepça dhe Lushta në Mitrovicë 21.10.2019 

Rregullimi i shtratit të lumit Ibër- bashkëfinancim me MMPH 21.08.2019 

Rregullimi i shtratit të lumit Ibër në Mitrovicë- bashkëfinancim me MMPH 19.08.2019

Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica- bashkëfinancim me MMPH 21.08.2019

Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica në Mitrovicë- bashkëfinancim me MMPH 19.08.2019 

Hartimi dhe mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale dhe projekteve për objekte në pronësi komunale 19.03.2019

Hartimi dhe mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale  dhe projekteve për objekte në pronësi komunale 18.03.2019