Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike (Rrjet social)

Ministria e Shëndetësisë

Vendimi i Qeverisë lidhur me masat e përgjithshme dhe specifike mbrojtëse nga pandemia Covid19

Vendim- për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë CoVid-19 05.04.2021