Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Pronat Komunale

Lista e përgjithshme dhe e veçantë e pronave të cilat planifikohen për dhenie në shfrytezim per vitin 2024

Lista e Qiramarrësve të Tokës Komunale