Republika e Kosoves

Mitrovicë e JugutTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim me lëndë djegëse DRU për shkolla dhe Institucione tjera Shkollore dhe Jo shkollore[Instutucione tjera].
642-24-3346-1-1-1
12-04-2024 22-05-2024 Detajet
Mirëmbajtje e paisjeve mjekësore për QKMF-QMF-AMF
642-24-2979-2-2-1
29-04-2024 20-05-2024 Detajet
Furnizimi me rrethojë, paisje sportive dhe shenjëzimi i vijave në fusha të sportit në SHMLT Arkitekt Sinani
642-24-4204-1-3-6
01-05-2024 08-05-2024 Detajet
Hartimi dhe mbikqyrja e projekteve per Investime Kapitale
642-24-2197-2-1-1
28-03-2024 07-05-2024 Detajet
Sherbime me binë,zërim,ndriqim dhe të ngjajshme për aktivitete kulturore,sportive dhe rinore per DKRS-në
642-24-4450-2-3-6
08-05-2024 14-05-2024 Detajet
Blerja, instalimi dhe montimi i kalldasë në SHFMU Shemsi Ahmeti
642-24-2984-1-2-1
22-04-2024 13-05-2024 Detajet
Blerja,Montimi dhe Funksionalizimi i Kuzhinës në IP Gëzimi Ynë Donancion nga SOWI
642-24-4153-1-2-1
30-04-2024 20-05-2024 Detajet
Rregullimi i objektit në SHFMU ''Bedri Gjinaj''-Mitrovicë
642-24-3998-5-2-1
26-04-2024 17-05-2024 Detajet