Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Numrat kontaktues

 Numrat kontaktues me rëndësi në komunën e Mitrovicës (KLIKO)

 

Numrat e Telefonave në Komunën e
Mitrovicës

Centrali
028-532-104
028-532-925
Kryetari i Komunës
028 530 201
028 530-202
Nënkryetari i Komunës
028 530 200

Kabineti i Kryetarit të Komunës
028 530 201/202

Zyra për Informim
028 515 366
Administrata e Përgjithshme
028 531 125
Drejtoria për Mirëqenie Sociale dhe Integrime Evropiane
028 535 338
Drejtoria e Arsimit
028 530 521
Drejtoria e Financave dhe Zhvillimit Ekonomik
028 532 827
Drejtoria e Planifikimit, Urbanizimit, Gjeodezise, Kadastrit dhe Pronës
028 531 305
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës
028 533 828
Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
028 530 189
Drejtoria e Inspeksionit
028 531 888
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit
+386 (0)49 749 687
Drejtoria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
+386 (0)49 749 682
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Mjedisit
+386 (0)49 749 674

Regjistri i telefonave të Shërbimeve
Emergjente
Policia
028 532 566
Policia e Kosovës Stacioni Jugor
028 532 588
FSK (Forcat e Sigurisë së Kosovës)
028 530 108
Shtëpia e Shëndetit
028 534 422
Shërbimi Emergjent Medicinal
028 534 121 ,532 652
Instituti i Shëndetit Publik
028 33 313
KEK-u
028 33 396, 028 33 669
Ujësjellësi
028 33 707
Regjistri i telefonave të Ndërmarrjeve
Publike
Ndërmarrja Publike “Magjistrala”
028 533 110
Shërbimi për Zjarrfikës dhe Shpëtim
028 530 129
Kryqi i Kuq
028 532 607
Miniera Trepça
028 531 233,
028 531 051
Muzeu i Qytetit
028 530 321
Gjimnazi “Frang Bardhi “
028 530 747
Shkolla fillore “Nonda Bulka”
028 522 434
Shkolla fillore “Eqrem Çabej”
028-522-434
Shkolla fillore “Fazli Grajçevci”-Shipol
028-536-132
Shkolla fillore “Meto Bajraktari”
028-233-213
Shkolla fillore “Nonda Bulka”
028 522-434
Shkolla e Mesme teknike “Arkitekt Sinani”
02-532-570
Shkolla fillore “Eqrem Çabej”
028-522-434
SHMM “Tefta Tashko”
028-521-893
SHMM “Tefta Tashko”
028-521-893
Arkivi Historik
028 533- 896
Biblioteka Ndërkomunale “Latif Berisha”
028-533-811
Dogana
038-502-204
Gjykata e Qarkut
038-502-490; 038-502488; 038-502-615
Gjykata Komunale
038-502-489; 038-502-614
Kisha Katolike
028 527-569
KMDLNJ
028- 530-077
OJQ Mundësia
028-530-360
Prokuroria Komunale
038-502-612
Prokuroria e Qarkut
038-502-611
Qendra e Kulturës
028 529-315
Qendra për Punë Sociale
028 535-440
Zjarrfikësit
028 530-129
Avokati i Popullit
028 530-138