Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Njoftim për kontratë

Rregullimi i Rrethojave,Parkingjeve dhe Gjelëbrimit në Oborret e QMF-ve dhe AMF-ve 09.11.2023

Furnizimi dhe montimi i Ringut me masa standarde në Palestren e Sporteve Minatori -Mitrovicë 23.11.2023

 Furnizim me Veshmbathje për Drejtorine e Inspekcionit – 02.11.23

Furnizim me paisje mjekësore (karrig stomatologjike dhe rentgen për stomatologji) per QKMF 30.10.2023

Furnizimi dhe montimi i Ringut me masa standarde në Palestren e Sporteve Minatori -Mitrovicë 25.10.2023

Furnizimi dhe montimi i inventarit për ekspozimin e eksponateve në Muzeun e qytetit 20.10.2023

Furnizimi dhe montimi me kondicioner në SHFMU Aziz Sylejmani 05.10.2023

Inetervenime Emergjente për Fatëkeqësi Natyrore dhe Fatëkeqësi tjera 04.10.2023

Organizimi i ditës së SHFMU MIGJENI – pervjetori i 40-të 03.10.2023

Rregullimi [Renovimi] i GJIMNAZIT F.BARDHI dhe SHMLE.H.PRISHTINA në Mitrovicë 03.10.2023

Mirëmbajtja verore e rrugëve,Liqenit Akumulues dhe vendosja e Portave Elektro-Hidraulike-03.09.2023

Punët përfundimtare në Ndërtimin e Qerdhes se Fëmijve në Shipol-Faza e II-të -31.08.2023

Furnizimi dhe Montimi i Stacioneve dhe Softverit për Matjen e cilësis së ajrit- 30.08.2023

Furnizim me Lëndë Djegëse PELET për Institucionet Komunale në Mitrovicë- 28.08.2023

Furnizim me KAMION për fikjen e Zjarrit pë NJPZSH – 10.08.2023

 Ndërtimi i QMF-së në Koshtovë-Faza e II-të- punët e pa përfunduara – 10.08.2023

Renovimi i objekteve Shendetesore QMF-Shupkovc dhe QMF-Zhabar – 26.07.2023

Shërbimet për Organiozimin e Eventeve dhe panaireve siqë janë [Shërbime me tenda,me zërim 18.07.2023

Furnizim me Kombi për transport te Pacientve me Dializë – 17.07.2023

Ndertimi i Objektit te bibliotekes se Qytetit ‘Latif BERISHA në Mitrovicë 16.07.2023

Furnizimi me Paisje CNC Shkollore për Përpunimin e Drurit,Metalit & Plastikes[pleksi gas] për Shmlt Arkitekt Sinani- 12.07.2023

Organizimi i Panairit Vjetor të Veturave te Vjetra te modifikuara dhe te reja-04.07.2023

Rregullimi i objektit të Qendrës së Kulturës dhe nyjeve sanitare në objektin e Qendrës së Kulturës  “Rexhep Mitrovica” 03.07.2023

Furnizim me kamion për fikjen e zjarrit për NJSPZH në Mitrovicë 01.07.2023

Renovimi (Rregullimi i objekteve shkollore) Lloti i I-rë SHFMU “Bislim Imeri”- Kçiq i Madh, Lloti i II-të “Eqrem Qabej” dhe Lloti i III-të- Infrastruktura në oborrin e IP “Gëzimi Ynë” 30.06.2023

Furnizim me lëndë djegëse dru për shkolla dhe institucione tjera shkollore dhe jo shkollore (institucione tjera) 29.06.2023

Furnizimi dhe montimi i sistemit GPS për vetura zyrtare 21.06.2023

Ndërtimi i SHFMU në Gushavc- Faza e II-të (Marrëveshje mirëkuptimi me MASHT-in për përfundimin e punimeve) 20.06.2023

Ndërtimi i QMF-së në Koshtovë- Faza e II-të 20.06.2023

Furnizim me koshere për bletë LR 3 katëshe 12.06.2023

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kçiq 11.06.2023

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kçiq 11.06.2023

Furnizim me laptop dhe projektor (Donacion nga Ambasada e Bullgarisë në Kosovë)- SHMLM “Xheladin Deda” 06.06.2023

Rregullimi i sheshit “Mehë Uka”, “Agim Hajrizi”, “Isa Boletini” dhe “Adem Jashari” 31.05.2023

Furnizimi, montimi dhe funksionalizimi i tri e- kioskave në qytetin e Mitrovicës 11.06.2023

Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në Iliridë 30.05.2023

Ndërtimi i rrugës “Dëshmorët e Kombit” në Shipol – asfaltimi dhe vendosja e anësoreve përgjatë rrugës 26.05.2023

Ndërtimi i parkut panoramik në fshatin Zasellë- Ballkoni panaromik i qytetit dhe shtegu i ecjes (Marrëveshje mirëkuptimi në mes të Komunës dhe MZHR-së) 26.05.2023

Ndërtimi (asfaltimi) i rrugës Mazhiq- Tërstenë- Rashan 29.05.2023

Rregullimi i rrethojave, parkingjeve dhe gjelbërimit në oborret e QMF-ve dhe AMF-ve 22.05.2023

Furnizim me tenda, tavolina dhe zërim- Përkrahja e produkteve vendore dhe artizanateve 22.05.2023

Furnizim me material higjenik për mirëmbajtje higjeniko- sanitare të institucioneve arsimore 21.05.2023

Furnizimi me material dhe shërbimet e mirëmbajtjes së institucioneve arsimore (shkollat dhe çerdhet) 21.05.2023

Furnizim me material administrativ shkollor për institucione arsimore 16.05.2023

Menaxhimi, monitorimi dhe trajtimi i qenve endacak 10.05.2023

Hartimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik dhe turizëm 10.05.2023

Furnizim me material për zyre DI 27.04.2023

Blerja e Kupa , Medalje , Dresa me rastin e aktiviteteve sportive DKRS 26.04.2023

Furnizim me bateria për pulsoksimeter , otoskop DSH 25.04.2023

Furnizimi dhe lyerja e rrobalarjes dhe byfes DSH 25.04.2023

Koktej rasti me rastin e pensionimit DSH 25.04.2023

Pastrimi dhe germimi rreth objektit te QMF – Bare DSH 25.04.2023

Furnizim me TABELA Digjitale për Shkolla Fillore dhe te Mesme 24.04.2023

Ofrimi i sherbimit të zerimit dhe panove për Panairin e produkteve turistike në Shalen e Bajgoresbashkpunimi me OHTK 24.04.2023

Furnizim me Mbjellëse MISRI Pneumatike 4 Rendshe me depozitor dhe Mbjellse Gruri 16 Rendshe 20.04.2023

Organizimi i PANAIRIT të punës dhe Bizneseve në Mitrovicë 20.04.203

Hartimi i projektit për renovimin e Qendres për Angazhim të Komunitete-Mitrovicë 19.04.2023

Ndertimi i objektit te Shkolles se Muzikës në Mitrovicë-Bashkëfinacim me DEMOS-in. 17.04.2023

Rregullimi i shtratit të Lumit Ibër-Faza e II-të. 17.04.2023

Rregullimi [RENOVIMI] i GJIMNAZIT F.BARDHI dhe SHMLE.H.PRISHTINA në Mitrovicë 15.04.2023

Projekt ideor, paramasa dhe parallogaria per rregullimin e banjove në Qendrëne Kulturës DKRS 13.04.2023

Rrënimi i objekteve,bartja dhe magazinimi i materialit te objekteve,materialeve dhe mallrave te sekuestruara-konfiskuara 13.04.2023

Furnizimi dhe Instalimi i SINJALIZUESVE Informues për ONE STOP SHOPIT dhe pregaditja e EVENTIT për Hapje 11.04.2023

Furnizime mjekesore QKMF 07.04.2023

Binë , Zërim she ndriqim për aktivitete sportive DKRS 05.04.2023

Mirembajtja e objekteve shendetesore QKMF 03.04.2023

Folldera per arkivim te lendeve Zyra Prokurimit 31.03.2023

Furnizim me material zyrtat DKRS 31.03.2023

Furnizim për zyre QKMF 31.03.2023

Mirembajtaja e pajisjeve (Rregullimi i rezevati te ujit ne QKMF) 29.03.2023

Projekti ideor , paramasa dhe parallogaria per rregullimin e Qendres së kultures 28.03.2023

Furnizimi i PAISJEVE dhe MONTIMI për funkcionalizimin e DIGAVE në Liqenin AKUMULUS në Mitrovicë 27.03.2023

Ceremonia për hapjes e rruges ` Lah Nimani` 23.03.2023

Shërbimet e Mirëmbajes Higjeniko-Sanitare dhe Pastrimi i objekteve Shëndetsore 22.03.2023

Deratizimi i objektit të Qendrës së Kultures dhe Teatrit të qytetit 17.03.2023

Furnizim për zyre DBF 17.03.2023

Servisimi , mbushja dhe bartja e klimav nga kati i dytë në sallën poshtë në Qendren e Kultures 16.03.2023

Furnizimi dhe montimi i KLIMAVE INVERTER për Institucionet Komunale DEZHT,DKRS,DPU dhe Inspekcioni 16.03.2023

Furnizimi dhe montimi i SERRAVE te tipit TUNEL 200 m2 & 500 m2 16.03.2023

Furnizim me tableta DBF 13.03.2023

Inetervenime Emergjente për Fatëkeqësi Natyrore dhe Fatëkeqësi tjera ose fatëkeqësi qe mund te klasifikohen si EKSTREME nga Forcas Madhore 13.03.2023

Hardwer për teknologji informative DSH 13.03.2023

Transporti me autobus Mitrovicë – Boge – Mitrovicë 13.03.2023

Karrika dhe tenda për aktivitet të ndryshme DKRS 02.03.2023

Rrënimi i objekteve,bartja dhe magazinimi i materialit te objekteve,materialeve dhe mallrave te sekuestruara-konfiskuara. 02.03.2023

Rregullimi i shtratit të lumit Ibër- Faza e II-të 22.02.2023

Ndërtimi i infrastrukturës në Zonën e Lirë Ekonomike 22.02.2023

Sistemi i menaxhimit të radhës- faza e II-të- Vendosja e numrave dhe tabelave për sistemin e radhës 20.02.2023

Shërbimet e vlerësimit Rapid të institucioneve shkollore të Komunës së Mitrovicës 16.02.2023

Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit, pastrimi i kanalizimit, pusetave dhe shtratit të lumenjëve në qytet dhe periferi 14.02.2023

Ndërtimi i rrugëve me kubëza në Shipol të Mitrovicës 13.02.2023

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Broboniq dhe fshatin Vaganicë 12.02.2023

Rregullimi i objektit të komunës (kulmit) pas dëmtimit nga reshjet e shiut dhe vërshimet 12.02.2023 

Organizimi i eventit për mësimdhënësin më të mirë dhe prezantimi i projekteve të realizuara nga Drejtoria e Arsimit 06.02.2023

Furnizimi me paisje cnc shkollore për përpunimin e drurit, metalit dhe plastikës për SHMLT “Arkitekt Sinani” 09.02.2023

Furnizim me pako ushqimore dhe higjienike për familje (raste sociale) në Mitrovicë 09.02.2023

Furnizim me lule dhe kurore lulesh për ceremoni zyrtare për Komunën e Mitrovicës 09.02.2023

Furnizimi dhe montimi i 8 kiosqeve në qytet (shesh) 07.02.2023

Ndërtimi i objektit të Shkollës së Muzikës në Mitrovicë 30.01.2023 

Rehabilitimi i rrugës “Bislim Bajgora” dhe “Agim Ramadani- Katana”- Marrëveshje mirëkuptimi me MMPHI 20.01.2023

Hartimi i projektit kryesor (zbatues) me të gjitha fazat, sipas ligjeve dhe akteve nënligjore të ndërtimit për projektin Ballkoni Panoramik i qytetit dhe shtegu i ecjes 10.01.2023

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor për renovimin e Gjimnazit “Frang Bardhi” dhe SHMLE “Hasan Prishtina” në Mitrovicë dhe Hartimi i projektit ideor dhe përpilimi i paramasës për ndërtimin e infrastrukturës në oborrin dhe pushimoren për fëmijë në IP Qerdhja e Fëmijëve “Gëzimi Ynë” në Mitrovicë 30.12.2022

Furnizim me barna dhe material tjetër shëndetësor- Kontratë Kornizë- Llote 16.12.2022

Furnizim me material dhe gëlqerosja e mureve të brendshme të objektit të BZ-së dhe QPS-së 23.11.2022

Furnizimi dhe montimi i mobiljeve për Brigadën e Zjarrfikësve në Mitrovicë 22.11.2022

Furnizim me paisje sportive për palestrën sportive në Mitrovicë 21.11.2022

Riparimi i ulluqeve në SHFMU “Bedri Gjinaj” në Mitrovicë 21.11.2022

Mirëmbajtja, ngritja dhe revitalizimi i parqeve dhe hapësirave gjelbëruese në qytet 15.11.2022

Furnizimi, vendosja dhe montimi i 5 kiosqeve në shesh në Mitrovicë 14.11.2022

Furnizim me pula për vezë dhe gjela për subvencionim të fermerëve 14.11.2022

Furnizimi dhe vendosja e binës, zërimi, ndriqimi për aktivitetet kulturore, sportive dhe rinore 14.11.2022

Renovimi i objekteve shëndetësore- Renovimi i QMF-së dhe AMF-ve (AMF Kçiq i Madh) 14.11.2022

Rehabilitimi i rrugës “Bislim Bajgora” dhe “Agim Ramadani” Katana- Marrëveshje mirëkuptimi me MMPHI 31.10.2022

Shërbimet e vlerësimit Rapid të institucioneve shkollore të Komunës së Mitrovicës 31.10.2022

Mirëmbajtja Higjeniko- Sanitare (Pastrimi) i objektit të Komunës dhe Institucioneve tjera 23.10.2022

Mirëmbajtja e varrezave dhe lapidarve në qytetin e Mitrovicës 23.10.2022

Furnizim me lëndë djegëse pelet për institucione komunale (DKA, DSH, QPS dhe BZ) 12.10.2022

Transporti i qumështit nga fermerët deri në pikën grumbulluese viset rurale- subvencionim 09.10.2022

Renovimi i objektit të DKRS-së (ish- objekti i Pro Credit Bank) 08.10.2022

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në qytet dhe periferi 4 Llote 08.10.2022

Furnizimi, instalimi, montimi dhe lëshurja në përdorim i kalldasë në SHFMU “Harun Beka” në fshatin Gushavc 30.09.2022

Furnizim me bateri industriale me gell 200 Ah 26.09.2022

Furnizimi dhe montimi i dyerve, dritareve, dollapëve demolim dhe gëlqersoje në IP “Gëzimi Ynë” 26.09.2022

Mirëmbajtja, servisimi, furnizimi dhe mbushja me antifriz i sistemit të ngrohjes nëpër Institucione Arsimore dhe Shëndetësore 25.09.2022

Renovimi i objektit të Komunës së Mitrovicës (Përdhesa) 20.09.2022

Furnizim me pula për vezë dhe gjela për subvencionim të fermerëve 19.09.2022

Furnizim me lëndë djegëse (pelet) për institucionet komunale (DKA, DSH, QPS dhe BZ) 19.09.2022

Paisje emergjente për intervenim për Brigadën e Zjarrfikësve në Mitrovicë 18.09.2022

Ndërtimi i hapësirave për kontejner të mbeturinave 08.09.2022

Furnizim dhe montimi i dyerve, dritareve, dollapëve demolim dhe gëlqerosje në IP “Gëzimi Ynë”

Furnizim me pula për vezë dhe gjela për subvencionim të fermerëve 05.09.2022

Furnizim me fidane arrë dhe lajthi dhe paisje tjera për sistem të ujitjes 05.09.2022

Furnizim me uniforma për nevojat e stafit të Brigadës së Zjarrfikësve në Mitrovicë 04.09.2022

Furnizim me automjete (kamion) zjarrëfikës sulmues për Brigadën e Zjarrëfikësve në Mitrovicë 03.09.2022

Furnizim me material pedagogjik (ditar shkollor dhe material tjetër pedagogjik) 25.08.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me APARAT Digjital[Kamer] për Nevojat e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim. 10.08.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me MEKANIZËM BUJËSOR- për Subvencionimin e Fermerve 08.08.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me PAISJE Motorrike [Kombaj] për Pastrimin e Liqenit Akumulues -Ibër . 02.08.202

Njoftim per Kontrat – Furnizim me PELET për Ngrohje Premium Quality 100% prodhim nga Druri. 15.08.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me PEMË dhe PERIME për IP Gëzimi Ynë-në Mitrovicë 08.08.2022

Njoftim per Kontrat – Mirëmbajtja VERORE dhe DIMËRORE e rrugëve në qytet dhe periferi-5 Llote. 05.08.2022

Njoftim per Kontrat – Ndertimi i objektit te Shkolles se Muzikës në Mitrovicë 17.08.2022

Njoftim per Kontrat – Renovimi i Objektit te DKRS-së[ish Objekti i Pro CreditBank] 17.08.2022

Njoftim per Kontrat – Rregullimi i shtëpisë së Peshkatarve. Te Liqeni Akulues Ibër 02.08.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me KLIMA[KONDICIONER} për Drejtori[Insitucine Komunale] në Komunëm e Mitrovicës së JUGUT. 08.07.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me KOSHERE te Bletëbve dhe CENTRIFUGA për fermeret e Mitrovicës. 18.07.2022

Njoftim per Kontrat – Rregullimi i Gjeneratorit në Objektin e Komunës 100 KW 18.07.2022

Njoftim per Kontrat – Termoizolimi dhe Zavendësimi i DRITAREVE në SHFMU Bedri GJINAJ në Mitrovicën e JUGUT-Marrëveshtje për Mbështetje Financiare me MAPL-në. 21.07.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me Lëndë Djegëse DRU për ngrohje për SHLMU-ta dhe SHFMU në Mitrovicë. 13.06.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me UNIFORMA për nevojat e Stafit te BZ në Mitrovicë 09.06.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me VESHMBATHJE për Inspektor 13.06.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizimi,Vendosja dhe Montimi i 6 [gjashtë] Kiosqeve në SHESH në Mitrovicë 25.06.2022

Njoftim per Kontrat – Hartimi i Projektit IDEOR dhe ZBATUES të SHESHIT në Qytetin e Mitrovicës 30.06.2022

Njoftim per Kontrat – Ndërtimi i Qendres së Mjekësisë Familjare [QMF-së] në Stan TRG. 26.06.2022

Njoftim per Kontrat – Ndërtimi i rrugës Ali ZENELi në qytetin e Mitrovicës. 2.06.2022

Njoftim per Kontrat – Ndertimi i rrugës Lah NIMANI në Mitrovicë. 29.06.2022

Njoftim per Kontrat – Ndertimi i URËS te Liqeni Artificial-Marrëveshtje Mirëkuptimi KOMUNA-MZHR-MAPL dhe DEMOS 14.06.2022

Njoftim per Kontrat – Renovimi i Objektit të SHMLT-A.SINANI -NYJET SANITARE dhe KULMI-në Mitrovicë 22.06.2022

Njoftim per Kontrat – Rregullimi dhe riparimi i rrugës Mbretresha Teutë në Mitrovicë-Marrëveshtje Mirëkuptimi KOMUNA,MAPL dhe DEMOS.14.06.2022

Njoftim per Kontrat – Transporti i QUMËSHTIT nga FERMERET deri në pikën grumbulluesenë viset RURALESubvencionim 30.06.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me Automjete[Kamiona] Zjarrëfikës Sulmues përcjellës për BZ në Mitrovicë. 09.06.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me Paisje Zjarrëfikse për nevojat e BZ në Mitrovicë 10.06.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me OKSIGJEN medicinal për Nevojat e QKMF-së 16.05.2022 Njoftim per Kontrat – Furnizim me sinjalizues per radhet e pacientve. 05.05.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizimi dhe mirëmbajtja e dy[2] EKIOSQEVE 05.05.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizimi dhe Montimi i kamerave në QKMF,QMF-të dhe AMF-të. 16.05.2022

Njoftim per Kontrat – Mirëmbajtja Higjeniko-Sanitare e Objekteve Shëndetësore dhe Furnizimi me material për Mirëmbajtje 09.05.2022

Njoftim per Kontrat – Ofrimi i Shërbimeve Kontraktuese Shëndetsore-3[tri] vite ose 36 muaj. 17.05.2022

Njoftim per Kontrat – Rekonstruimi[Digjitalizimi]i Sallës se Kuvendit. 13.05.2022

Njoftim per Kontrat – Renovimi i Objekteve Shëndetsore si vijon AMF-Rashan,AMF-Zabërgj,AMF-Vllahi dhe AMFShipol. 13.05.2022

Njoftim per Kontrat – Renovimi i Objektit te SHFMU-së SKENDERBEU në Vaganicë. 15.05.2022

Njoftim per Kontrat – Shërbimet e DEZIFEKTIMIT,DERATIZIMIT dhe DEZISEKTIMIT në Objek.Shëndetsore në Komunen e Mitrovices 09.05.2022

Njoftim per Kontrat – Strategjia Komunale për Bujqësi dhe Zhvillim Malor. 09.05.2022

Renovimi i objektit të SHFMU-së “Skënderbeu” në Vaganicë 15.05.2022

Renovimi i objektit të SHMLT “Arkitekt Sinani”- nyjet Sanitare dhe kulmi 22.06.2022

Furnizimi, instalimi, montimi dhe lëshimi në përdorim i kalldasë në SHFMU “Harun Beka” në fshatin Gushavc 08.05.2022 

Njoftim per Kontrat – Furnizim me LETËR e Bardhë Univerzale për Kopje A-80 gr-m2për Njësitë Kërkuese në Komunën e Mitrovicës JUGORE. 29.04.2022

Njoftim per Kontrat – Digjii Sistemit të pritjes në radhë për Qytetarët -D.Administr.s 28.04.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me Mantilla,Kllompe dhe Veshmbathje për Stafin Shëndetsor. 28.04.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizim me PAISJE Motorrike për Pastrimin e Liqenit Akumulues -Ibër 29.04.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizimi dhe montimi i KOMPRESORIT me ajr Medicinal 200L(silent) për QKMF-Mitrovicë 28.04.2022

Njoftim per Kontrat – Furnizimi,Montimi dhe Balancimi i Gomave te VERES për automjete te QKMF-së. 14.04.2022

Njoftim per Kontrat – Riparimi,Rregullimi dhe Mirëmbajtja e Ashensorit [LIFTIT] për 12 muaj 12.04.2022

Njoftim per Kontrat – Rregullimi i shtëpisë së Peshkatarve. 29.04.2022

Drejtësia Sociale për rom, ashkali dhe egjiptian 07.04.2022

Furnizim me pleh artificial për fermerët e Komunës së Mitrovicës 06.04.2022

Drejtësia Sociale për rom, ashkali dhe egjiptian 28.03.2022

Ndërhyrja në infrastrukturën fizike – Zgjerimi i shërbimeve të integruara të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme/ Donacion nga “Save the Children” në SHFMU “S.Smakolli” në Rashan dhe “A. Sylejmani në Suhadoll” 23.03.2022

Furnizim me pleh artificial për fermerët e komunës 20.03.2022

Ofrimi i shërbimeve për sigurim dhe kontrollim teknik të automjeteve të komunës 10.03.2022

Hartimi i projekteve për objekte në pronë komunale 01.03.2022

Ofrimi i shërbimeve juridike për nevojat e Komunës së Mitrovicës 14.02.2022

Vendosja e shkallëve dhe rrethojave metalike në Palestrën Sportive 03.02.2022

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në qytet dhe periferi 06.12.2021

Furnizimi dhe montimi i klimave inverter për SHFMU “Migjeni” “Trepça”, QKMF, dhe ZLK- Komunë 18.11.2021

Demontimi, furnizimi dhe montimi i dyerve për klasa për SHFMU “Sefedin Smakolli”, “Skënderbeu”, “Trepça” dhe “Migjeni” 18.11.2021

Ndërtimi i këndeve të lojërave në SHFMU “Sefedin Smakolli” në Rashan 18.11.2021 

Ndërtimi i rrethojave metalike për shkallët dhe pjerrina për SHFMU “Sefedin Smakolli” në Rashan 18.11.2021

Ndërhyrja në infrastrukturën fizike- Ndërtimi i këndeve të lojërave në oborr, ulëse, pisha dhe rrethore metalike për SHFMU “Aziz Sylejmani” 18.11.2021

Furnizimi me mjete fizike mësimore për SHFMU “Aziz Sylejmani” 18.11.2021

Ngritja dhe rivitalizimi i sipërfaqeve të gjelbëruara në oborrin e SHFMU “Migjeni” 05.11.2021

Riparimi i banjove, laminatit dhe lyerja e zyreve të QPS-së 03.11.2021

Zgjerimi i ndriçimit publik në lagjen “2 Korriku” dhe në fshatin Koshtovë- marrëveshje mirëkuptimi me MAPL-në 18.10.2021

Furnizim me laptop, projektor dhe perde për projektor për SHFMU “Eqrem Qabej” në Mitrovicë 11.10.2021

Furnizimi, montimi dhe testimi me kalldo për ngrohje për SHFMU “Aziz Sylejmani” në Suhadoll 07.10.2021

Furnizimi, montimi dhe testimi me kalldo për ngrohje për SHFMU “Aziz Sylejmani” në Suhadoll 29.09.2021

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Maxherë 29.09.2021

Furnizim me lëndë djegëse pelet për institucionet komunale (DKA, DSH, QPS dhe BZ) 27.09.2021

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen “2 Korriku”- marrëveshje mirëkuptimi me MAPL-në 27.09.2021

Furnizimi me Server Softver për digjitalizimin e pronave komunale në Mitrovicë 13.09.2021

Ndërtimi i urës në liqenin artificial dhe rregullimi i hapësirës përreth liqenit- marrëveshje mirëkuptimi me DEMOS-in 08.09.2021

Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore- furnizimi dhe instalimi i ngrohjeve qendrore në QMF-të dhe AMF-të 05.09.2021

Furnizim me shërbime shëndetësore për QKMF-në kontratë kornizë 36 muaj ose 3 vite 02.09.2021

Furnizim me barna dhe material mjekësor- kontratë kornizë 36 muaj ose 3 vite 01.09.2021

Furnizim me pemë dhe perime për çerdhen e fëmijëve “Gëzimi Ynë” 26.08.2021

Furnizim me inventar dhe kabinete për shkolla fillore dhe të mesme 24.08.2021

Rregullimi i nyjeve sanitare në ShFMU “Shaban Idrizi” në Fushë Ibër, rregullimi i nyjeve
sanitare në ShMLE “Hasan Prishtina” në Mitrovicë dhe gëlqerosja e 7 klasëve në ShFMU
“Migjeni” në Mitrovicë 20.08.2021

Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në Mitrovicë 2021-2024 [36 muaj]-
Kontratë Kornizë- 775 nxënësa 16.08.2021

Ndërtimi i urës në liqenin artificial dhe rregullimi i hapësirës përreth Liqenit- Marrëveshje
Mirëkuptimi me DEMOS-in 13.08.2021

Furnizim me karrige stomatologjike dhe kompresor ajri medikal 200 L silent 05.08.2021

Furnizimi dhe montimi i perdeve në ShFMU “Ismail Qemaili’’- Mitrovicë 03.08.2021

Ndërtimi i rrugëve në fshatrat Broboniq, Rashan dhe Vaganicë 24.07.2021

Furnizimi, instalimi, dhe mirëmbajtja e paisjeve sinjalizuese ndriquese në qytet 24.07.2021

Furnizim me paisje tjera klima dhe paisje për mirëmbajtje të objekteve shëndetësore 01.07.2021

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kçiq  29.06.2021

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Lisicë 29.06.2021

Furnizimi me material mjekësor 27.06.2021

Furnizim me paisje dhe pjesë të imta për mirëmbajtje të komunës, objekteve të QKMF-së
QMF-ve, AMF-ve dhe institucioneve shkollore për 36 muaj- Kontratë Publike Kornizë 25.06.2021

Mirëmbajtja dhe Servisimi i automjeteve për Brigaden e Zjarrëfiksëve në Mitrovicë 25.06.2021

Shërbimet e sigurimit fizik dhe sigurimi me sistem alarmi për Komunë dhe Institucione
tjera Komunale 21.06.2021

Furnizim me material ndërtimor për ndërtim dhe renovim të shtëpive 16.06.2021

Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor- Rotofreza 1.8m
gjerësi- DBZHR  10.06.2021

Furnizim me paisje për sistemin e ujitjes në pemishtet ekzistuese- DBZHR 03.06.2021

Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri në pikat grumbulluese për 8 muaj 31.05.2021

Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri në pikat grumbulluese për 8 muaj 18.05.2021

Renovimi i tualeteve të personelit, renovimi i një hapësire- zyre për aktive profesionale në shkollën
Gjimnazi “Frang Bardhi”-Mitrovicë 06.05.2021

Shërbimet e Informimit përmes TV-së për punën e Institucioneve Komunale 28.04.2021

Rregullimi i shkallëve dhe punët tjera përcjellëse në ShFMU “Shaban Idrizi” në Zhabar të Poshtëm 27.04.2021 

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Kutllofcë- marrëveshje mirëkuptimi me Ministrinë e
Zhvillimit Rural 16.04.2021 

Ndërtimi i rrugëve në fshatin StanTërg- Rahovë- marrëveshje mirëkuptimi me Ministrinë e Infrastrukturës 16.04.2021

Plotësimi i rrjetit të hapësirave publike përgjatë lumit Ibër- Ndërtimi i shtigjeve të biçikletave dhe parkut në lagjen e romëve 14.04.2021

Furnizim me inventar dhe paisje për QKMF-në, AMF-të, QMF-të 14.04.2021

Ndërtimi i rrugëve në fshatrat Broboniq, Maxherë, Rashan dhe Vaganicë 02.04.2021

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat Vërrnicë dhe rrugëve në fshatin Bare 02.04.2021

Furnizimi, ndërrimi dhe testimi i ventillatorit centrifugal i kalldajes centrometall EKO-CKS 200- 250 KW me lëndë djegëse dru për ShFMU “Migjeni’ 31.03.2021

Furnizim me uniforma për punëtorët shëndetësor të QKMF-së 26.03.2021

Furnizim me uniforma për punëtorët shëndetësor (mantilla, kllompe, këpuca, dhe uniforma për stafin e emergjencës) 26.03.2021

Hartimi dhe mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale 24.03.2021

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i ndriçimit publik 24.03.2021

Shërbimet e Informimit përmes TV-së për punën e Institucioneve Komunale 23.03.2021

Furnizim me sera të tipit Tunel prej 50 m2 09.03.2021

Furnizim me dezinfektues për shkolla fillore dhe të mesme për parandalimin e pandemisë Covid19 14.12.2020

Shërbimet e dezinfektimit të hapësirave të brendshme të shkollave të mbetura pa u dezinfektuar, për shkak të infektimit të personelit dhe nxenësve me virusin covid 19 11.12.2020

Furnizim me maska medicinale për shkolla për parandalim të covid 19, për shkak të infektimit të personelit dhe nxënësve me këtë virus 11.12.2020

Furnizim me pelet për institucionet komunale 10.12.2020

Furnizim me tabletë për mësim online nëpër shkolla fillore dhe të mesme 09.12.2020

Furnizim me karrigë stomatologjike për nevoja të QKMF-së dhe QMF-të 07.12.2020

Furnizim emergjent me pako ushqimore për raste sociale dhe raste skamnore në Mitrovicë 24.11.2020

Furnizim me makinë (frezë), barkën për vendosje dhe motorin për lëvizje të barkës pastrimin e barit në L. Akumules 19.11.2020

Furnizim me fidane të pemëve (Arrës dhe Lajthisë) 18.11.2020 

Furnizim me fidane të pemëve (Arrës dhe Lajthisë) 18.11.2020

Furnizim me karrigë stomatologjike për nevoja të QKMF-së dhe QMF-të 16.11.2020

Furnizim me rafte të veçanta për muze të qytetit 16.11.2020

Mirëmbajtja e paisjeve kundër zjarrit në objektin e komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale 13.11.2020

Furnizim i shkollave me material higjeniko sanitar për komune, shkolla dhe institucione tjera komunale 10.11.2020

Furnizim me inventar dhe kabinete (kabinete për shkolla fillore dhe të mesme) në Mitrovicë 10.11.2020

Mirëmbajtja e paisjeve mjekësore në QKMF-të dhe AMF-të në Mitrovicë 09.11.2020

Furnizim me material shtypës administriv (dokumente bllanko) për QKMF-të dhe AMF-të 09.11.2020

Furnizim me paisje për kuzhinë për IP “Gëzimi Ynë” 06.11.2020

Furnizim me pako ushqimore dhe higjienike për familje me gjendje sociale ZKKK 05.11.2020

Furnizim me automjet për terren për nevoja të QKMF-së dhe QMF-të 30.10.2020

Furnizim me paisje për mirëmbajtje të objekteve të QKMF-së dhe QMF-së 27.10.2020

Ndërtimi i Objekti Shëndetësor-Ambulanta e Mjekësisë Familjare(AMF), fshati Kushtovë 26.10.2020

Furnizim me Inventarë dhe kabinete [banka,karrika dhe tabela shkollore] për shkolla fillore dhe
të mesme 25.10.2020

Furnizim me pelet për institucionet komunale 15.10.2020

Furnizimi dhe blerja e një fshise për pastrimin e parketit në palestren “Minatori” 15.10.2020  

Furnizim me paisje për kuzhinë për IP “Gëzimi Ynë” 10.09.2020

Furnizimi dhe vendosja e numrave të hyrjeve  04.09.2020

Furnizim me makinë për pastrimin e barit në Liqenin Akumulues dhe pajisjet përcjellëse për vendosjen e saj (frezes) 04.09.2020

Furnizimi dhe blerja e një fshise për pastrimin e parketit në palestren “Minatori” 03.09.2020

Furnizimi dhe blerja e një fshese për pastrimin e parketit në palestren Minatori 03.09.2020

Furnizimi dhe blerja e librave për bibliotekën e qytetit 03.09.2020

Rregullimi dhe renovimi i disa punëve në objekte shkollore në Komunën e Mitrovicës 02.09.2020

Furnizimi i shkollave me ditar shkollor dhe material pedagogjik per fillimin e vitit shkollor 2020-
2021;2021-2022;2022-2023 28.08.2020

Furnizim i shkollave me ditar shkollor dhe material pedagogjik për fillimin e vitit shkollor 2020-2021; 2021-2022;2022-2023  28.08.2020

Rregullimi i nyjeve sanitare në objektin e ndërtesës së komunës 26.08.2020

Furnizim i shkollave me lëndë djegëse dru për ngrohje dhe institucione tjera komunale 26.08.2020

Intervenime Emergjente të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore 06.08.2020 

Furnizim me pemë dhe perime për IP “Gëzimi Ynë” 06.08.2020

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Bajgorë- Marrëveshje Mirëkuptimi me MZHR-në 05.08.2020

Furnizim me aparat për nevojat e zyres së Informimit (Kabineti i Kryetarit) 27.07.2020 

Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor 28.07.2020 

Mirëmbajtja e rrugëve shenjëzimi horizontal dhe vertikal në qytet 09.07.2020

Ndërtimi dhe rregullimi i fushave të vogla sportive 09.07.2020

Furnizim me makinë për pastrimin e barit në Liqenin Akumulues 06.07.2020

Furnizim me MAKINË për pastrimin e barit në Liqenin Akumulues 06.07.2020

Furnizim me pemë dhe perime për IP “Gëzimi Ynë” 24.06.2020

Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri në pikën grumbulluese 15.06.2020

Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri në pikën grumbulluese 02.06.2020

Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri ne pikën grumbulluese 02.06.2020

Transporti i klubeve, ansamblit dhe trupës së teatrit për aktivitete të ndryshme rinore brenda territorit të Kosovës 2020- 2021 05.06.2020

Ofrimi i shërbimeve për bllokim dhe zhvendosje të automjeteve me marimangë 15.05.2020

Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen e re në fshatin Frashër 11.05.2020

Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve të komunës dhe institucionet tjera komunale 30.04.2020

Furnizim me bombola me oksigjen 13.03.2020

Furnizim me mantela për punëtorët shëndetësor, kllompe, uniforma për stafin e emergjencës dhe këpucë 13.03.2020

Furnizimi dhe montimi i serrave të tipit Tunel 50m2 komplet me montim (10×5) 50 copë 02.03.2020

Ndërtimi i Lapidarit të martirëve “Lagja e Kovaqëve” 14.02.2020

Furnizimi me kallda për nxemje në objekte shkollore 29.11.2019

Gëlqerosja e shkollës SHMLT Arkitekt Sinani- Mitrovicë 21.11.2019

Furnizim me pushkë impulsive për fikjen e zjarrit, pompa thithëse motorike me gypa përcjellëse dhe shpinore 20 L 18.11.2019

Furnizim me ushqim dhe material higjienik për çerdhen e fëmijëve në arsimin parashkollor QF “Gëzimi Ynë”15.11.2019

Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve {P+0} në Shipol të Mitrovicës 10.11.2019

Furnizim me shporet industrial elektrik në IP “Gëzimi Ynë” 01.11.2019

Transporti i klubeve, ansamblit, trupes së teatrit brenda territorit të Kosovës 2019-2020 08.10.2019

Furnizim me fletushka, pano, postera për aktivitete të ndryshme për DKRS-në 03. 10.2019

Furnizim me pajisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor 22.10.2019

Furnizim me paisje tjera për Galerinë e Arteve (korniza, piktura) 06.11.2019

Furnizim me farë gruri dhe pleh artificial 05.09.2019 

Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor 27.09.2019

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë në kujdesin dhe zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme në Kosovë 20.09.2019

Mirëmbajtja dhe pastrimi i objekteve të komunës dhe institucioneve tjera komunale 03.09.2019

Rregullimi i terreneve sportive dhe nyjeve sanitare në SHFMU “Eqrem Qabej” -marrëveshje mirëkuptimi me MZHR 03.09.2019

Furnizim me kallda për ngorhje në SHFMU “Sefedin Smakolli” Rashan 23.08.2019

Rregullimi, furnizimi dhe debllokimi i rrjetit të kanalizimit në qytet 26.08.2019

Ndërtimi i rrugës me infrastrukturë në fshatin Gushavc- bashkëfinancim me MAPL-në 30.08.2019

Furnizim i shkollave me ditar shkollor dhe material pedagogjik për fillim të vitit 2019-2020 15.08.2019

Furnizim me inventar dhe mobile për DKRS, DBZHR, DSHPI, DBF 07.08.2019

Renovimi i objektit të DKRS-së dhe Bibliotekës 07.08.2019

Krijimi i hapësirave gjelbëruese dhe rekrative për fëmijë në Mitrovicë 07.08.2019

Mirëmbajtja dhe pastrimi i lumenjëve Trepça dhe Lushta në Mitrovicë- bashkëfinancim me MMPH 20.08.2019 

Rregullimi i nyjeve sanitare në Gjimnaz 16.08.2019

Rregullimi i shtratit të lumit Ibër në bashkëfinancim me MMPH 13.08.2019

Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica në Mitrovicë-bashkëfinancim me MMPH 13.08.2019

Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Gushavc- marrëveshje mirëkuptimi me MASHTI-n 17.07.2019

Gëlqerosja e objekteve shkollore në Komunën e Mitrovicës 02.07.2019

Mirëmbajtja, ngritja dhe revitalizimi i spërfaqeve të gjelbëruara dhe parqeve në qytet 21.06.2019

Shërbime të informimit nëpërmjet TV për punën e institucioneve të Komunës së Mitrovicës 13.06.2019

Rregullimi i oborreve dhe fushave sportive në disa shkolla në Mitrovicë 24.06.2019

Furnizim me shtretër mobil ortopedik dhe lodra për fëmijë (shtëpiza, plastikë dhe topogan) për QF. Gëzimi Ynë 2 Llote 21.06.2019

Furnizim me material ndërtimor 21.05.2019

Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësore 27.09.2019

Furnizim me shoqëri të bletëve me 6 rama- 126 shoqëri dhe Furnizim me koshere për bletë 3 katëshe- 126 copë 15.05.2019

Ndërtimi dhe vendosja e shkallve emergjente në disa objekte shkollore 13.05.2019

Furnizimi dhe montimi i kalldasë në SHFMU A.Shabani Mitrovicë 13.05.2019

Mirëmbajtja e varrezave, lapidareve në qytetin e Mitrovicës 03.05.2019

Rregullimi i hapësirave të Galerisë së Arteve 03.05.2019

Furnizim me shoqëri të bletëve dhe koshere të bletëve 02.05.2019

Mirëmbajtja, revializimi dhe ngritja e sipërfaqeve të gjelbëruara 01.04. 2019

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës dhe kanalizimit në Zhabar (Fushë Ibër) 24.04.2019

Furnizim me material dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësve, stacioneve të pompimit 17.04.2019

Sanimi i dëmeve të shkaktuara nga era në kulmin e SHFMU E. Peci- Rahovë 22.03.2019

Ndërtimi i monumentit për masakren e tregut në Mitrovicë 08.03.2019

Furnizim me sera të tipit Tunel prej 50 m2 dhe 200 m2 02.03.2019

Mirëmbajtja dhe furnizimi me material për mirëmbajtjen e objekteve shëndetësore 07.03.2019

Furnizimi, vendosja, montimi dhe mirëmbajtja 3 vjeqare e semaforëve 07.03.2019

Furnizimi me material shpenzues për nevojat e DSH-së të Komunës së Mitrovicës 01.03.2019

Riparimi, rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet dhe periferi 01.03.2019

Hartimi dhe mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale dhe projekteve për investive 01.03.2019

Menaxhimi i mbeturinave të egra, larja, fshirja dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe punët emergjente në qytetin e Mitrovicës 25.01.2019