Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Agjencia kundër Korrupsionit

   Linku Zyrtar (Kliko)   

RREGULLORE (QRK) – Nr. 03/2021
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS PËR PRANIMIN DHE TRAJTIMIN E RASTEVE TË SINJALIZIMIT

Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

Vendim- për emërimin e Zyrtares Përgjegjëse për Sinjalizim

                 Zyrtarja Përgjegjëse për Sinjalizim në Komunën e Mitrovicës – Teuta Selmani Pllana

                                Email: Teuta.Selmani@rks-gov.net;

Tel: 045-802-500