Republika e Kosoves

Novobërdë

Misioni & Vizioni

Misioni

Misioni i administratës  Komunale është që përmes  shërbimeve   sa  më  kualitative maksimalisht  dhe  në  mënyrë  sa  më  efikase  t’i plotësojmë nevojat që presin  qytetarët e Novobërdës dhe të  gjithë  atyre  të  cilët  janë drejtuar komunës  së  Novobërdës,  para  se gjithash t’i plotësojmë të  gjitha kërkesat ligjore dhe të  tjera të  gjitha palëve  të  interesuara.

Vizioni

Vizioni ynë  është  që të  jemi  komuna  e  cila punon  në pikëpamje  kualitative të  jetës  së  qytetarëve  tan,  zhvillimin  e  ekonomisë dhe  punësimin, sigurinë  e  qytetarëve,  sigurimi i infrastrukturës  së nevojshme dhe  mjedisit  jetësor.

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Shiko online mbledhjen e Kuvendit të Komunës

sherbimet

Qasja ne dokumente zyrtare

Portali shteteror

Platforma e komunikimit online

Pagesat e tatimit ne prone

Licensa

Leje

Himni

Harta e qytetit

E-Rekrutim

E-Administrat

Broshura

Autorizime