Republika e Kosoves

Novobërdë

Kabineti i Kryetarit

Informata personale

Pozita e punës:  Asistente e kryetarit
Emri dhe mbiemri:  Valdete Bunjaku
Adresë: Novobërdë 
E-mail:  valdete.bunjaku@rks-gov.net
Telefoni fiks: 038/ 576 009 
Data e lindjes:  14.01.1990 
Profesioni:  Ekonomist ” Menaxhment Informatik” 

 

Informata personale

Pozita e punës:  Zyrtare për Informim
Emri dhe mbiemri: Slavica Stankovic
Adresë: Fsh. Kufcë e Epërme
E-mail:  slavica.stankovic@rks-gov.net
Telefoni fiks: 038 576 009
Data e lindjes: 02.07.1991
Profesioni: Ekonomiste e Diplomuar