Republika e Kosoves

Kaçanik

Misioni & Vizioni

Faqja e Kaçanikut do te jetë një dritare e re, ne të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjere, mundë të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet dhe sfidat tona dhe të qytetarëve tanë.

Linku: Komuna Kacanik – ueb faqja e vjetër

 

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Instituti GAP

Qasja ne dokumente zyrtare

Portali shteteror

Platforma e komunikimit online

Pagesat e tatimit ne prone

Licensa

Leje

Himni

Harta e qytetit

E-Prokurimi: Linku

E-Administrat

Broshura

Autorizime