Republika e Kosoves

KaçanikTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim me material zyrtar
652-24-3721-1-2-1
18-04-2024 08-05-2024 Detajet
Shërbimet e transportit të nxënsëve
652-24-3558-2-2-1
15-04-2024 03-05-2024 Detajet
Ndërtimi i fushës së vogël sportive në Glloboqicë - Kaçanik
652-24-4039-5-2-1
25-04-2024 16-05-2024 Detajet
Ridizajnimii hapsirës së Parkut të Qytetit përballë Kalasë së Qytetit
652-24-4298-5-2-1
06-05-2024 24-05-2024 Detajet
Furnizim me aparatur mjeksore për nevojat e Laboratorit të QKMF-së - Kaçanik
652-24-4439-1-2-1
08-05-2024 29-05-2024 Detajet
Izolimi i jashtëm dhe zbatimi i masave të efiqiencës në SHMU Nazmi Osmani - Elezaj
652-24-4481-5-2-1
09-05-2024 30-05-2024 Detajet