Republika e Kosoves

Kaçanik

Seanca e 9-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 30.10.2020

Seanca e 8-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 29.09.2020

Seanca e 4-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 30.06.2020