Republika e Kosoves

Kaçanik

Seanca e IV-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 29.04.2024

Seanca e III-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 29.03.2024

Seanca e II-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 29.02.2024 (Pjesa 2)

Seanca e II-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 29.02.2024 (Pjesa 1)

Seanca e I-r e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 31.01.2024

Video Promovuese – Te Vlerave Kulturore dhe Natyrore qe ka Qyteti Kaçanikut

Seanca e XI-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 28.12.2023

Seanca e X-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 30.11.2023 ( Pjesa 2)

Seanca e X-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 30.11.2023 ( Pjesa 1)