Republika e Kosoves

Kaçanik

Seanca e IV-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 28.04.2023

Seanca e II-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 27.02.2023

Seanca e I-r e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 31.01.2023

Seanca e 12-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 29.12.2022 (Pjesa 1)

Seanca e 12-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 29.12.2022 (Pjesa 2)

Seanca e 11-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 30.11.2022

Seanca e 10-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 26.10.2022

Seanca e 9-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 29.09.2022

Seanca e 8-të e Kuvendit Komunal Kaçanik më dt. 02.09.2022