Republika e Kosoves

Kaçanik

Komitetet

Komitetit për Politikë dhe Financa :

1.Kemajl  Mërseli  – Kryesues I KPF-së,

2.Nexhat Loku – anëtar  nga PDK

3.Pranvera Loku – Zharku – anëtare nga PDK,

4.Ekrem Kyqyku – anëtar  nga LVV,

5.Selim Reka – anëtar  nga LDK,

6.Albana Troni – anëtare nga Grupi I pavarur dhe

7.Hafize Sallahu – anëtare nga NISMA.

 

Komiteti për Komunitete :

1.Lirije Luta – Kryesuese e Komitetit,

2.Nazife Krasniqi – anëtare nga LDK,

3.Kaltrina Tafili – anëtare nga LVV,

4.Hajredin Luta – anëtar nga Grupi I pavarur,

5.Elmihane Malsiu – anëtare nga HANDIKOS,

6.Naim Hysa – anëtar nga Kryqi I Kuq dhe

7.Shemsedin Abazi – anëtar nga KMLDNJ.

 

Komiteti për Shërbime Publike :

1.Hamit Guri – Kryesues I Komitetit,

2.Lirije Shurdhani – Dema – anëtare nga PDK,

  1. Adnan Reka – anëtar nga LVV,
  2. Arlinda Rakoci – Raka – anëtare nga LDK dhe
  3. Afërdita Shehi – Horuni – nga AAK