Republika e Kosoves

KaçanikTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Ndërtimi i objektit të QMF-së në fshatin Doganaj- faza e III
652-22-6586-5-2-1
01-07-2022 22-07-2022 Detajet
Furnizim me paisje për mbështetjen e fermerëve me mekanizëm bujqësorë-Ritender
652-22-6379-1-2-1
27-06-2022 18-07-2022 Detajet
Ndërtimi dhe rregullimi i parqeve publike
652-22-6077-5-2-1
21-06-2022 12-07-2022 Detajet
Shërbimet e zërimit
652-22-5966-2-2-1
17-06-2022 08-07-2022 Detajet
Rregullimi dhe asfaltimi i rrugës që lidhë vendbanimet Gërlicë- Kaçanik i vjetë- Stagovë-Runjevë, segmenti Stagovë - Runjevë
652-22-6304-5-2-1
27-06-2022 15-07-2022 Detajet
Ndërtimi I terenit sportiv dhe rregullimi I nyjeve sanitare në objektin e SHMP Feriz Guri dhe Vllezërit Çaka
652-22-5648-5-2-1
10-06-2022 04-07-2022 Detajet
Ndërtimi i kanaleve të hapura të ujitjes në fshatin Doganaj, Soponic dhe Nikaj
652-22-5570-5-2-1
10-06-2022 01-07-2022 Detajet
Vendosja e bus-kabinave për udhëtarë përgjatë rrugëve lokale
652-22-6173-5-2-1
22-06-2022 13-07-2022 Detajet
Rregullimi i varrezave të Dëshmorëve dhe veteranëve të UÇK-së
652-22-6470-5-2-1
29-06-2022 20-07-2022 Detajet