Republika e Kosoves

KaçanikTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Rregullimi dhe asfaltimi i rrugeve urbane - Kaçanik
652-23-5552-5-2-1
01-06-2023 22-06-2023 Detajet
Mirmbajtja dhe Renovimi i objekteve shkollore
652-23-4554-5-2-1
11-05-2023 01-06-2023 Detajet
Renovimi i kulmit dhe izolimi i jashtëm Shkolla fillore Qamil ILazi , paralelja e ndarë Qardak
652-23-4684-5-2-1
15-05-2023 05-06-2023 Detajet
Vendosja e ashensorit në gjimnazin Skenderbeu - Kaçanik
652-23-4978-5-2-1
19-05-2023 09-06-2023 Detajet
Ndërtimi i objektit për Zjarrfiksit- Kaçanik, Faza e dytë
652-23-4632-5-2-1
12-05-2023 02-06-2023 Detajet