Republika e Kosoves

Kaçanik

Kabineti

Ylber Bajra – Shef i Kabinetit të kryetarit

Kontakti:

e-mail:  ylber.bajra@rks-gov.net

044 118 667

 

 

 

 

 

Festim Neziraj – Zyrtar per Marrëdhënie me Publik

festim.neziraj@rks-gov.net

tel. 044 711 610