Republika e Kosoves

Kaçanik

NJOFTIM për Mbikëqyrës në Projektin e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave (REKOS 2024)

2024/02/26 - 10:54

Lista e individëve të përzgjedhur për të shërbyer si Mbikëqyrës për
projektin e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave që do të zhvillohet nga 05 prillit
deri më 17 maj 2024.

Linku>>>

https://askapi.rks-gov.net/Custom/5e0e46c2-f899-4f6b-b681-4290f485adfb.pdf