Republika e Kosoves

Kaçanik

Nënkryetari

Emri: Sabedin

Mbiemri : Vishi

Data e lindjes: 01.06.1984  Dubrave

Gjendja martesore: I martuar

Adresa e banimit: Rr.”Beteja e 25 Majit” Dubrave, Kaçanik

Tel: 044 814 756  ;   038 200 46 401

Email: Sabedin.vishi@rks-gov.net;

Shkollimi: 1991-1999  Shkolla fillore-“Kadri Zeka”, Dubravë

1999-2003 Gjimnazi “Skënderbeu”- Kaçanik

2003-2007 Ekonomist i Diplomuar  Universiteti Shtetëror I Tetovës

 

Punësimi:

2008-2021 Profesor në SH.M.P “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”

2009-2016 Pronar Biznesi N.T.P “DINI”

2012-2018 Kryetar I Rinisë Demokratike Dega-Kacanik

2013-2017  Antarë I Kuvendit Komunal dhe I KPF-së

Aktualisht Nënkryetar I Partisë Demokratike Dega-Kaçanik

Trajnime: ECDL Kosova, Firmat Ushtrimore; Didaktike profesionale.

Shkathtësi të tjera: Njohja e punës me kompjuter ;njohja e gjuhes angleze.