Republika e Kosoves

Kaçanik

Kryesuesi

 

Kryesuesi i Kuvendit

Kemajl Murseli – Nr. tel. 044 353 947

kemajl.murseli@rks-gov.net