Republika e Kosoves

Prishtinë

Misioni & Vizioni

Prishtina e së ardhmes është qytet me shërbime efikase e cilësore të cilat janë në funksion të mirëqenies së përgjithshme të qytetarëve të saj.

Qytet me planifikim urban e hapësinor të mirëfilltë, i cili e bën kryeqytetin qendër të sigurt për një jetë të begatshme socio-ekonomike, kulturore, arsimore, sportive, dhe duke siguruar mirëqenie dhe cilësi të jetës për qytetarët e komunës së Prishtinës.

Qytet me model të qeverisjes efikase dhe transparente, dhe si i tillë, të shërbejë si model edhe për qeverisje në komunat tjera në Kosovë, duke ndikuar kështu në rritjen e mirëqenies për tërë qytetarët e Kosovës.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Plani i Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban të Prishtinës (PMQU)

e-Komuna

Qasja ne dokumente zyrtare

Shtyp faturën e mbeturinave

Shtyp faturën e tatimit në pronë

Portali shteteror

Himni

Prishtina Online

Harta e qytetit

Prishtina Open Data

Regjistri i procedurave administrative në Komunën e Prishtinës

Platforma Digjitale për participim publik

Arkivi i Perandorisë Osmane

Platforma Online – Subvencionet në DKRS

E-Rekrutim

Qasja në e-mail zyrtar

LEJET NDËRTIMORE TË LËSHUARA

Prishtina po bëhet – Raportet

Raportet e punës së drejtorive

Debatet Publike

Planet rregullative