Republika e Kosoves

Prishtinë

Lejet ndërtimore të lëshuara

Qytetarë të nderuar, ju mund të qaseni në listat për Lejet Ndërtimore nëpër vite në nënlinqet për vitet përkatëse. Nëse nuk gjendet ndonjë leje në ndonjërën prej tabelave, atëherë ndërtimi për të cilin ju intereson nuk ka leje ose është në proces të lejës.

Për çdo paqartësi kontaktoni në formë elektronike në adresat e poshtë shënuara.
urbanizmiprishtine@rks-gov.net

 

Lejet 2024

 

Lejet 2023

 

Lejet 2022

 

Lejet 2021

 

Lejet 2020

 

Lejet 2019

 

Lejet 2018

 

Lejet 2017

 

Lejet 2016

 

Lejet 2015

 

Lejet 2014

 

Lejet 2013

 

Lejet 2012