Republika e Kosoves

Prishtinë

Kulturë – Subvencionet

Formularët për aplikim

2019

 

Udhëzuesit për aplikantë

 Vendimi

 

2018

 Udhëzuesit për aplikantë

 Forma e deklaratës për financimin e dyfishtë

 Raport narrativ i projektit/programit

 Formular i raportit financiar të projektit

 

2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Raporte

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë – Faza II – 2018

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë – Faza II – 2018

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë – 2018

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë – 2018