Republika e Kosoves

Prishtinë

Sektori i Urbanizmit

Sektori i Urbanizmit është pjesë e Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Sektori është përgjegjës për lëshimin e kushteve dhe lejeve të ndërtimit në Komunën e Prishtinës, në përputhje me dokumente të vlefshme të Planifikimit Hapësinor dhe për Ndërtim.

Aktet që lëshohen nga ky sektor:

  • Kushtet e ndërtimit,
  • Lejet e ndërtimit,
  • Lejet  për ndërrim të destinimit,
  • Pëlqimet e ndryshme sa i përket ndërtimeve.

Për të parë procesin e kalimit të lëndës nëpër faza kliko në SISTEMIN E  VROJTIMIT PËR LEJE NDËRTIMI 2019

Për të parë Lejet Ndërtimore të lëshuara KLIKO KËTU.

 UDHËZUES PËR QYTETARË 

 

 

Format standarde për aplikim

 

Procesi i lëndëve 2024

 

Procesi i lëndëve 2023

 

Procesi i lëndëve 2022

 

Procesi i lëndëve 2021

 

Procesi i lëndëve 2020

 

Procesi i lëndëve 2019

 

Procesi i lëndëve 2018

 

Procesi i lëndëve 2017

 

Procesi i lëndëve 2016

 

Procesi i lëndëve 2015