Republika e Kosoves

Prishtinë

Pëlqimet për shfrytëzimin e hapësirave publike

 

Pëlqimet për shfrytëzimin e hapësirave publike 2019