Republika e Kosoves

Prishtinë

Planet e punës – Drejtoria e Financave

 Plani i veprimit i vitit 2024 – Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i punës i vitit 2024 – Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i veprimit i vitit 2024 – Sektori për buxhet dhe financa

 

 Plani i punës i vitit 2024 – Sektori për buxhet dhe financa

 

 Plani i veprimit i vitit 2023 – Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i punës i vitit 2023 – Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i veprimit i vitit 2023 – Sektori për buxhet dhe financa

 

 Plani i punës i vitit 2023 – Sektori për buxhet dhe financa

 

 Plani i veprimit i vitit 2022 – Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i punës i vitit 2022 – Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i veprimit i vitit 2022 – Sektori për buxhet dhe financa

 

 Plani i punës i vitit 2022 – Sektori për buxhet dhe financa

 

 Plani i punës i vitit 2021 – Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i punës i vitit 2021 – Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i veprimit i vitit 2021 – Sektori për buxhet dhe financa

 

 Plani i punës i vitit 2021 – Sektori për buxhet dhe financa

 

 Plani i veprimit i vitit 2020 – Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i punës i vitit 2020 – Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i veprimit i vitit 2020 – Sektori për buxhet dhe financa

 

 Plani i punës i vitit 2020 – Sektori për buxhet dhe financa

 

 Plani i punës i vitit 2019 – Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i punës i vitit 2019 – Sektori për buxhet dhe financa

 

 Plani i punës i vitit 2018 – Sektori i tatimit në pronë

 

 Plani i punës i vitit 2018 – Sektori për buxhet dhe financa