Republika e Kosoves

Prishtinë

Shpenzimet sipas muajve

 Shpenzimet sipas muajve – Janar 2024

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shkurt 2024

 

 Shpenzimet sipas muajve – Janar 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shkurt 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve – Mars 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve – Prill 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve – Maj 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve – Qershor 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve – Korrik 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve – Gusht 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shtator 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve – Tetor 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve – Nëntor 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve – Dhjetor 2023

 

 Shpenzimet sipas muajve – Janar 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shkurt 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve – Mars 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve – Prill 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve – Maj 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve – Qershor 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve – Korrik 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve – Gusht 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shtator 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve – Tetor 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve – Nëntor 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve – Dhjetor 2022

 

 Shpenzimet sipas muajve – Janar 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shkurt 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve – Mars 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve – Prill 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve – Maj 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve – Qershor 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve – Korrik 2021

 

Shpenzimet sipas muajve – Gusht 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shtator 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve – Tetor 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve – Nëntor 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve – Dhjetor 2021

 

 Shpenzimet sipas muajve – Janar 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shkurt 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve – Mars 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve – Prill 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve – Maj 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve – Qershor 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve – Korrik 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve – Gusht 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shtator 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve – Tetor 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve – Nëntor 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve – Dhjetor 2020

 

 Shpenzimet sipas muajve – Janar 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shkurt 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve – Mars 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve – Prill 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve – Maj 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve – Qershor 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve – Korrik 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve – Gusht 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shtator 2019

 

Shpenzimet sipas muajve – Tetor 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve – Nëntor 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve – Dhjetor 2019

 

 Shpenzimet sipas muajve – Janar 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shkurt 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve – Mars 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve – Prill 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve – Maj 2018

 

Shpenzimet sipas muajve – Qershor 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve – Korrik 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve – Gusht 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shtator 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve – Tetor 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve – Nëntor 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve – Dhjetor 2018

 

 Shpenzimet sipas muajve – Janar 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shkurt 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve – Mars 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve – Prill 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve – Maj 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve – Qershor 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve – Korrik 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve – Gusht 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve – Shtator 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve – Tetor 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve – Nëntor 2017

 

 Shpenzimet sipas muajve – Dhjetor 2017