Republika e Kosoves

Prishtinë

 

Raporti i punës i Komunës së Prishtinës (7 Dhjetor 2021 – 31 Mars 2022)