Republika e Kosoves

Prishtinë

Njoftimet publike – Komentet

  Njoftim publik 05-350/02-238709/23

  Njoftim publik 05-350/03-37649/24

  Njoftim publik 05-350/02-236589/23

  Njoftim publik 05-350/02-36269/24

  Njoftim publik 05-350/02-36175/24

  Njoftim publik 05-350/02-12695/23

  Njoftim publik 05-350/02-156035/23

  Njoftim publik 05-350/02-23769/24

  Njoftim publik 05-351/02-19839/24

  Njoftim publik 05-350/02-13379/24

  Njoftim publik 05-350/02-36313/24

  Njoftim publik 05-350/02-31015/24

  Njoftim publik 05-350/02-170817/23

  Njoftim publik 05-354/03-27095/24

  Njoftim publik 05-350/02-234788/23

  Njoftim publik 05-350/02-28003/24

  Njoftim publik 05-350/03-26396/24

  Njoftim publik 05-350/02-22639/24

  Njoftim publik 05-350/02-19538/24

  Njoftim publik 05-350/02-225447/23

  Njoftim publik 05-350/02-207227/23

  Njoftim publik 05-350/02-201288/23

  Njoftim publik 05-350/02-224344/23

  Njoftim publik 05-350/02-231503/23

  Njoftim publik 05-350/02-220533/23

  Njoftim publik 05-350/02-151372/23

  Koment lidhur me njoftimin publik 05 nr.350/02-252939/21 e datës 22.11.2021

  Koment lidhur me njoftimin publik 05 nr.350/02-252939/21 e datës 22.11.2021

  Njoftim publik 05-350/02-227951/23

  Njoftim publik 05-350/02-223675/23

  Njoftim publik 05-350/02-109420/23

  Njoftim publik 05-350/02-215585/23

  Njoftim publik 05-350/02-205847/23

  Njoftim publik 05-350/02-129538/23

  Njoftim publik 05-350/02-236814/23

  Njoftim publik 05-350/02-236715/23

 Njoftim publik 05-350/03-229944/23

 Njoftim publik 05-350/02-200079/23

 Njoftim publik 05-350/02-175262/23

 Njoftim publik 05-350/02-53657/19

 Koment lidhur me njoftimin publik 05 nr.350/02-252939/21 e datës 22.11.2021

 Koment lidhur me njoftimin publik 05 nr.350/02-252939/21 e datës 22.11.2021

  Njoftim publik 05-350/02-211000/23

  Njoftim publik 05-350/02-221086/23

  Njoftim publik 05-350/02-197255/23

  Njoftim publik 05-350/02-114389/23

   Njoftim publik 05-350/02-94098/22

  Njoftim publik 05-350/02-234248/23

  Njoftim publik 05-350/02-218642/23

  Njoftim publik 05-350/02-90834/23

  Njoftim publik 05-350/02-226640/23

  Njoftim publik 05-015/02-200912/23 

  Njoftim publik 05-350/02-99007/23

  Njoftim publik 05-350/03-224384/23

  Njoftim publik 05-350/02-201672/23

  Njoftim publik 05-350/02-252939/21

  Njoftim publik 05-350/02-192006/23

  Njoftim publik 05-350/02-219910/23

  Njoftim publik 05-350/02-217110/23

  Njoftim publik 05-350/02-120296/23

  Njoftim publik 05-350/02-218786/23

  Njoftim publik 05-350/02-212998/23

  Njoftim publik 05-350/02-202864/23

  Njoftim publik 05-350/02-155942/23

  Njoftim publik 05-350/02-208783/23

  Njoftim publik 05-350/02-208790/23

  Njoftim publik 05-350/02-148086/23

  Njoftim publik 05-350/02-198251/23 

  Njoftim publik 05-350/02-182891/23

  Njoftim publik 05-350/02-198244/23

  Njoftim publik 05-350/02-106203/23

  Njoftim publik 05-351/05-194992/23

  Njoftim publik 05-350/02-167569/23

  Njoftim publik 05-350/03-97684/23

  Njoftim publik 05-350/02-66657/23

  Njoftim publik 05-350/02-101188/23

  Njoftim publik 05-350/02-193545/23

  Njoftim publik 05-350/02-159041/23

  Njoftim publik 05-350/02-160915/23

  Njoftim publik 05-350/02-172243/23

  Njoftim publik 05-350/02-185872/23

 Njoftim publik 05-350/02-157920/23

 Njoftim publik 05-350/02-76515/23

 Njoftim publik 05-351/01-185299/19

 Njoftim publik 05-350/02-159897/23

 Njoftim publik 05-350/02-156682/23

 Njoftim publik 05-350/02-82026/23

  Njoftim publik 05-350/02-118237/23

  Njoftim publik 05-350/02-125639/23

 Njoftim publik 05-350/02-166928/23

  Njoftim publik 05-350/02-157767/23

 Njoftim publik 05-350/02-256940/22

 Njoftim publik 05-350/02-154573/23

  Njoftim publik 05-350/02-139322/23

 Njoftim publik 05-351/02-157772/23

  Njoftim publik 05-350/02-144363/23

  Njoftim publik 05-350/02-122909/23

  Njoftim publik 05-350/02-75896/23

  Njoftim publik 05-350/02-152762/23

 Njoftim publik 05-351/02-100996/23

 Njoftim publik 05-350/02-44747/22

 Njoftim publik 05-350/02-134509/23

  Njoftim publik 05-015/02-66417/23

 Njoftim publik 05-351/02-141344/23

 Njoftim publik 05-350/02-108369/23

 Njoftim publik 05-350/02-32895/23

  Njoftim publik 05-350/02-1389991/23

 Njoftim publik 05-350/02-130959/23

  Njoftim publik 05-350/02-181270/22

 Njoftim publik 05-350/02-135216/23

 Njoftim publik 05-350/02-277388/22

 Njoftim publik 05-350/02-22475/23

 Njoftim publik 05-350/02-102201/23

  Njoftim publik 05-350/03-75500/23

  Njoftim publik 05-350/02-122751/23

  Njoftim publik 05-351/05-76705/23

 Njoftim publik 05-350/02-215596/22

 Njoftim publik 05-350/02-120529/22

 Njoftim publik 05-350/02-60596/23

 Njoftim publik 05-350/02-71925/23

 Njoftim publik 05-350/02-17678/23

 Njoftim publik 05-350/02-236935/22

 Njoftim publik 05-350/02-231646/22

 Njoftim publik 05-350/02-80028/23

 Njoftim publik 05-350/02-71818/23

 Njoftim publik 05-350/02-96788/23

 Njoftim publik 05-350/02-36018/23

 Njoftim publik 05-350/02-102847/23

 Njoftim publik 05-350/02-101197/23 

 Përgjigje ndaj banorëve të bllokut B-2/b_07 në lagjen e Muhaxherëve 

  Përgjigjje ndaj ankesës së Bekim Ademit, banor i lagjes “Muhaxherët”

  Njoftim publik 05-350/02-145353/22

 Njoftim publik 05-350/05-148963/22

  Njoftim publik 05-350/03-41678/23

 Njoftim publik 05-350/02-66604/23

 Njoftim publik 05-350/02-14255/23

 Njoftim publik 05-350/02-81139/23

 Njoftim publik 05-351/02-255710/22

 Njoftim publik 05-350/02-89684/23

 Njoftim publik 05-350/02-75887/23

 Njoftim publik 05-350/02-71728/23

 Njoftim publik 05-350/02-65860/23

  Njoftim publik 05-351/02-255710/22

  Njoftim publik 05-350/02-32208/23

 Kërkesë – Burhan Dushullovci

 Kërkesë – Bekim Ahmeti

 Kërkesë – Qazim Elshani

 Kërkesë – Bekim Ademi

  Njoftim publik 05-015/02-5816/23

  Njoftim publik 05-350/02-275171/22

  Njoftim publik 05-350/02-45362/23

  Njoftim publik 05-350/02-71617/22

  Njoftim publik 05-015/01-75558/23

 Njoftim publik 05-350/02-20689/23

 Njoftim publik 05-350/02-67990/23

 Njoftim publik 05-350/02-277617/22

 Njoftim publik 05-350/02-242656/22

 Njoftim publik 05-350/02-256940/22

  Njoftim publik 05-350/02-43914/23

  Njoftim publik 05-350/03-20619/23

 Njoftim publik 05-350/02-204771/22

 Njoftim publik 05-350/02-42722/23

 Njoftim publik 05-350/02-26210/23

  Njoftim publik 05-350/02-51754/23

 Njoftim publik 05-350/02-10624/23

  Njoftim publik 05-350/02-56846/23

  Njoftim publik 05-350/02-247095/22

  Njoftim publik 05-350/02-14815/23

  Njoftim publik 05-350/02-148972/22

  Njoftim publik 05-350/02-212146/22

  Njoftim publik 05-350/02-277200/22

 Njoftim publik 05-350/02-12424/23 

  Njoftim publik 05-350/02-251151/22

  Njoftim publik 05-350/02-23500/23

 Njoftim publik 05-350/02-271903/22

 Njoftim publik 05-350/02-271902/22

 Njoftim publik 05-350/02-271896/22

 Njoftim publik 05-350/02-258149/22

 Njoftim publik 05-350/02-23505/23

 Njoftim publik 05-350/02-23501/23

 Njoftim publik 05-350/02-120555/22

 Njoftim publik 05-350/02-20151/23

 Njoftim publik 05-350/02-272659/22

 Njoftim publik 05-350/02-23241/23

 Njoftim publik 05-350/02-257673/22

  Njoftim publik 05-350/02-12695/23

  Njoftim publik 05-350/02-140572/22

  Njoftim publik 05-350/02-253155/22

  Njoftim publik 05-350/02-5455/23

 Njoftim publik 05-350/02-268457/22

 Njoftim publik 05-350/02-257667/22

  Njoftim publik 05-351/02-8023/23

  Njoftim publik 05-350/02-274449/22

  Njoftim publik 05-350/02-277704/22

 Njoftim publik 05-350/02-223415/22

 Njoftim publik 05-350/02-239467/22

 Njoftim publik 05-015/02-266817/22

 Njoftim publik 05-350/02-267846/22

 Njoftim publik 05-015/02-269894/22

 Njoftim publik 05-350/02-273716/22

  Njoftim publik 05-350/03-156754/22

 Njoftim publik 05-351/02-212000/22

 Njoftim publik 05-350/02-247237/22

 Njoftim publik 05-350/02-228629/22

 Njoftim publik 05-350/02-144659/22

 Njoftim publik 05-015/02-238882/22

 Njoftim publik 05-350/02-198222/22

 Njoftim publik 05-350/02-244891/22

  Njoftim publik 05-015/01-204039/22

 Njoftim publik 05-350/02-226935/22

 Njoftim publik 05-350/02-214775/22

 Njoftim publik 05-350/05-212421/22

 Njoftim publik 05-350/05-202834/22

  Njoftim publik 05-350/05-211215/21

 Njoftim publik 05-351/02-226462/22 

  Njoftim publik 05-350/02-139523/22

  Njoftim publik  05-350/02-238890/22

  Njoftim publik  05-350/02-238305/22

 Njoftim publik  05-015/02-241427/22

 Njoftim publik 05-015/02-241427/22

  Njoftim publik 05-350/02-167323/22

 Njoftim publik 05-350/02-187972/22

  Njoftim publik 05-350/02-109569/22

 Njoftim publik 05-350/02-213352/22

  Përgjigjje për ankesën lidhur me Njoftimin publik nr. 05 Nr. 351/02-233307/21/01 dt. 07.06.2022 i vendosur prej dt.05.08.2022 deri më 19.08.2022

  Ankesë për njoftimin publik 05-351/02-233307/21/01

 Njoftim publik 05-350/02-180109/22

  Njoftim publik 05-350/02-275945/21

 Njoftim publik 05-350/02-74929/21

 Njoftim publik 05-015/01-207832/22

 Njoftim publik 05-350/02-103721/22

 Njoftim publik 05-350/02-197584/22

 Njoftim publik 05-350/02-195210/22

 Njoftim publik 05-350/02-193128/22

  Njoftim publik 05-350/02-245615/21

 Njoftim publik 05-350/02-185105/22

  Njoftim publik 05-350/02-185641/22

 Njoftim publik 05-350/02-127171/22

 Njoftim publik 05-350/02-168848/22

 Njoftim publik 05-350/02-179661/22

 Njoftim publik 05-350/02-152194/22

 Njoftim publik 05-351/05-230650/21

 Njoftim publik 05-350/02-92092/22

 Njoftim publik 05-351/02-233307/21/01

 Njoftim publik 05-350/02-145078/22

 Njoftim publik 05-351/02-88465/21

  Njoftim publik 05-350/02-178280/22

  Njoftim publik 05-350/02-133111/22

  Njoftim publik 05-350/02-169756/22

  Njoftim publik 05-350/02-69005/22

  Njoftim publik 05-350/01-141555/22

  Njoftim publik 05-350/02-148686/22

 Njoftim publik 05-350/02-156270/22

 Njoftim publik 05-350/02-94908/22

  Njoftim publik 05-350/03-119076/22

 Njoftim publik 05-350/02-133565/22

 Njoftim publik 05-350/02-138203/22

 Njoftim publik 05-350/02-279235/21

  Njoftim publik 05-350/02-125500/22

  Njoftim publik 05-350/02-211223/21

 Njoftim publik 05-350/02-143859/22

 Njoftim publik 05-350/02-57902/22

 Njoftim publik 05-350/02-138737/22

  Njoftim publik 05-350/02-125392/22

  Njoftim publik 05-350/02-98002/22

 Njoftim publik 05-351/02-104344/21

 Njoftim publik 05-351/02-15724/22

 Njoftim publik 05-350/02-101763/22

 Njoftim publik 05-351/02-229895/19

 Njoftim publik 05-350/02-89340/22

 Njoftim publik 05-350/02-69882/22

 Njoftim publik 05-350/02-85374/22

 Njoftim publik 05-350/02-52629/22

 Njoftim publik 05-350/02-103748/22

 Njoftim publik 05-350/02-41270/22

 Njoftim publik 05-350/02-21851/22

  Njoftim publik 05-350/02-129771/22

 Njoftim publik 05-350/02-249593/21

 Njoftim publik 05-350/02-18443/22

 Njoftim publik 05-350/02-113002/22

  Njoftim publik 05-350/02-68978/22

  Njoftim publik 05-350/02-118370/22

  Njoftim publik 05-350/02-92965/22

  Njoftim publik 05-350/02-71654/22

  Njoftim publik 05-350/02-78958/22

 Njoftim publik 05-350/02-17799/21

 Njoftim publik 05-350/02-17799/21

  Njoftim publik 05-350/02-59038/22

  Njoftim publik 05-350/02-101151/22

  Njoftim publik 05-350/02-44747/22

  Njoftim publik 05-350/02-35362/22

 Ankesë për njoftimin publik 05-350/02-55897/22

 Ankesë për njoftimin publik 05-350/02-55897/22

  Njoftim publik 05-350/02-46634/22

 Njoftim publik 05-015/02-87809/22

 Njoftim publik 05-351/02-29366/22

 Njoftim publik 05-350/02-176987/21

 Njoftim publik 05-350/02-76776/22

 Njoftim publik 05-350/02-31481/22

  Njoftim publik 05-350/02-87513/22

  Njoftim publik 05-351/01-179120/21

 Njoftim publik 05-350/03-54224/22

  Njoftim publik 05-351/02-60759/22

 Njoftim publik 05-350/02-80074/22

 Njoftim publik 05-350/02-77839/22

 Njoftim publik 05-350/02-35288/22

 Njoftim publik 05-350/02-81096/22

 Njoftim publik 05-350/02-187747/21

 Njoftim publik 05-350/02-29181/22

 Njoftim publik 05-350/02-31805/22

 Njoftim publik 05-350/05-280147/21

  Njoftim publik 05-350/02-55897/22

  Njoftim publik 05-350/03-238915/21

  Njoftim publik 05-350/02-69682/22

 Njoftim publik 05-350/02-67620/22

 Njoftim publik 05-350/02-279367/21

  Njoftim publik 05-350/02-52509/22

 Njoftim publik 05-350/02-66185/22

  Njoftim publik 05-350/02-73941/22

  Njoftim publik 05-350/02-35204/22

 Njoftim publik 05-351/02-2882/22

 Njoftim publik 05-350/02-61144/22

 Njoftim publik 05-350/02-54693/22

 Njoftim publik 05-350/02-33101/22

 Njoftim publik 05-350/02-36728/22

 Njoftim publik 05-350/02-18402/22

 Njoftim publik 05-015/02-66863/22

 Njoftim publik 05-015/02-66851/22

 Njoftim publik 05-015/02-65909/22

 Njoftim publik 05-351/02-231559/21

 Njoftim publik 05-350/02-170601/21

 Njoftim publik 05-015/02-64530/22

  Njoftim publik 05-350/02-245221/21

  Njoftim publik 05-350/02-20157/22

  Njoftim publik 05-350/02-27668/21

 Njoftim publik 05-350/02-49876/22

 Njoftim publik 05-350/05-13255/22

  Njoftim publik 05-350/02-39143/22

 Njoftim publik 05-350/02-34798/22

 Njoftim publik 05-350/02-230914/21

  Njoftim publik 05-350/02-280461/21

  Njoftim publik 05-350/02-30253/22

 Njoftim publik 05-350/02-79178/20

 Njoftim publik 05-350/02-41460/22

 Njoftim publik 05-350/05-208157/21

 Njoftim publik 05-350/02-244689/21

 Njoftim publik 05-350/02-38758/22

  Njoftim publik 05-015/02-43842/22

  Njoftim publik 05-350/02-18707/22

 Njoftim publik 05-350/02-261814/21

 Njoftim publik 05-015/02-41715/22

  Njoftim publik 05-015/02-253858/19

  Njoftim publik 05-350/02-140060/21

  Njoftim publik 05-350/02-269659/21

 Njoftim publik 05-350/02-23386/22

 Njoftim publik 05-350/02-13170/22

 Njoftim publik 05-015/02-0233950/19

 Njoftim publik 05-350/02-258519/21

  Njoftim publik 05-350/02-126695/21

 Njoftim publik 05-350/02-246219/21

 Njoftim publik 05-350/02-217945/21

 Njoftim publik 05-350/02-148743/21

 Njoftim publik 05-350/02-99135/21

 Njoftim publik 05-350/02-267984/21

 Njoftim publik 05-350/02-261830/21

 Njoftim publik 05-350/02-160940/21

 Njoftim publik 05-350/02-263405/21

 Njoftim publik 05-350/03-262388/21

 Njoftim publik 05-350/02-203351/21

  Njoftim publik 05-350/02-184579/21

  Njoftim publik 05-350/03-264767/21

 Njoftim publik 05-054-62229 dt. 16.03.2016

  Njoftim publik 05-350/02-225950/21

  Njoftim publik 05-350/02-75426/21

 Njoftim publik 05-350/02-228718/21

 Njoftim publik 05-035/02-115352/21

 Njoftim publik 05-351/02-126821/21

 Njoftim publik 05-350/02-100361/21

 Njoftim publik 05-350/02-66052/21/1

 Njoftim publik 05-350/02-193082/21

  Njoftim publik 05-350/02-199961/21

 Njoftim publik 05-350/02-243741/21

 Njoftim publik 05-350/02-144354/21

  Njoftim publik 05-350/02-94614/21

 Njoftim publik 05-350/02-132406/21

 Njoftim publik 05-350/02-203106/21

 Njoftim publik 05-350/02-169885/21

 Njoftim publik 05-350/02-23281/21

  Njoftim publik 05-350/02-225573/21

 Njoftim publik 05-350/02-234766/21

 Njoftim publik 05-350/02-195145/21

 Njoftim publik 05-350/02-166124/21

 Njoftim publik 05-350/02-73501/21

 Njoftim publik 05-351/06-180582/19

  Njoftim publik 05-350/02-166059/21

  Njoftim publik 05-350/02-135940/21

 Njoftim publik 05-350/02-83023/21

 Njoftim publik 05-350/02-137946/21

  05-015/02-228360/21

 05-015/02-227493/21

 Njoftim publik 05-350/02-158023/21

 Njoftim publik 05-350/02-219795/21

  Njoftim publik 05-350/02-212375/21

 05-015/02-222821/21

 Njoftim publik 05-350/02-238475/21

 05-015/02-218803/21

 05-015/02-218794/21

 05-015/02-218810/21

 Njoftim publik 05-350/02-189394/21

 Njoftim publik 05-351/02-195332/21

 Njoftim publik 05-351/02-143359/21

 Njoftim publik 05-350/02-127643/21

 Njoftim publik 05-351/02-195332/21

 Përgjigje për banorin e lagjes Abaz Kadriu

 Njoftim publik 05-350/02-51763/21

 Njoftim publik 05-350/02-197915/21

 Njoftim publik 05-350/02-192197/21

 Njoftim publik 05-350/02-187756/21

 Njoftim publik 05-350/02-184195/21

 Njoftim publik 05-350/02-184067/21

 Njoftim publik 05-350/02-138663/21

 Njoftim publik 05-350/02-121257/21

 Njoftim publik 05-350/02-121031/21

 Njoftim publik 05-350/02-66799/21

 Njoftim për lëndën në procedure 05-350/02-232072/20 dt.18.12.2020

 Njoftim publik 05-035/01-201712/21

 Njoftim publik 05-035/01-202440/21

 Njoftim publik 05-035/01-20171221

 Njoftim publik 05-35002-18406721

 Përgjigjje në ankesën e z. Arbër Halilaj

 Njoftim publik 05-350/02-147789/21

 

 Njoftim publik 05-015/02-189687/21

 

 Njoftim publik 05-035/02-174682/21

 

 Njoftim publik 05-015/02-180193/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-131507/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-140084/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-131507/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-70864/21

 

 Njoftim publik 05-350/03-179587/21

 

  Njoftim publik 05-350/02-136924/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-176201/21

 

 Njoftim publik 05-351/02-145985/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-76832/21

 

 Njoftim publik 05-351/02-10715/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-162293/21

 

 Njoftim publik 05-351/02-119857/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-140084/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-121284/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-165536/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-217891/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-160474/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-15937/21

 

 Përgjigjja për banorët e ndërtesës që i përfaqëson Kastriot Zhubi ndaj ankesës 05 nr.350/02-78983/21

 

 Përgjigjja për banorët e rrugës “Gustav Majer” ndaj ankesës 05 nr.350/02-78983/21

 

 Përgjigjja për banorët e rrugës “Tring Smajli” ndaj ankesës 05 nr.350/02-78983/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-154574/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-144312/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-140029/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-127390/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-122067/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-106110/21

 

 Përgjigjja ndaj ankesës 05 nr.350/03-81278/21 dhe Vendimi për refuzim

 

 Njoftim publik 05-350/02-113763/21

 

 Ankesë kundër njoftimit publik 05 Nr. 350/02-88540/21 dt 19.05.2021

 

 Njoftim publik 05-350/02-312782/19

 

 Njoftim publik 05-350/02-153728/19

 

 Njoftim publik 05-350/02-134079/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-125932/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-120672/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-113763/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-111757/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-96635/21

 

 Njoftim publik 05-350/02-82826/21

 

 Ankesë kundër njoftimit publik 05-350/03-81278/21

 

 Ankesë kundër njoftimit publik 05-350/02-78983/21

 

 Ankesë kundër njoftimit publik 05-350/02-78983/21

 

 Ankesë kundër njoftimit publik 05-350/02-50244/20

 

 Njoftim publik 05-035/01-142689/21

 

 Njoftim publik 05-035/01-142698/21

 

 Njoftim publik 05-035/01-142703/21

 

 Njoftim publik 05-035/01-142710/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-75102/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-73606/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-73336/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-120716/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-71418/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-120799/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 351/02-109695/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-105103/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-95725/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-84041/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-83057/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-81278/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-78556/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-75715/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-73632/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-22694/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-10855/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-10121/21

 

 Ankesën ndaj Njoftimit publik 05-350/02-50244/20

 

 Ankesë kundër njoftimit publik 05 nr.356/02-75715/21 e datës 28.04.2021

 

 Koment lidhur me njoftimin publike 05 nr.356/02-78983/21 e datës 05.05.2021

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-78983/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 354/03-104131/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-140120/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-99702/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-103793/21

 

  Njoftim publik 05 nr. 015/02-103774/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-80458/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-56908/21/1

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-59174/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-63550/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-70803/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-55265/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-83840/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-71499/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-71120/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-12252/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-66746/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-65160/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0076230/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-61406/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-39651/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/2-216060/20

 

  Njoftim publik 05 nr. 351/05-231500/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 351/05-52469/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-74117/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-73590/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-66875/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-49339/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-170339/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-54046/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-60352/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-58721/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-61867/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0065677/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 351/01-35802/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-48238/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-61655/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-64651/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-57232/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 356-40306

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-58983/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-63268/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-70548/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-35483/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-51965/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-292605/19/7

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-49240/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-33359/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-28054/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-45413/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-34499/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 351/01-33047/20

 

 Përgjigjja në kërkesë nga Idriz Berisha lidhur me njoftimin publik në lagjen “Prishtina e re”-Zona Perëndim

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-239776/20

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-35935/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 351/01-28116/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-39087/21

 

 Kërkesë nga Idriz Berisha lidhur me njoftimin publik në lagjen “Prishtina e re”-Zona Perëndim

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-54817/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-54808/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-35860/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-37315/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-16395/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-29532/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-10453/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-31790/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-216395/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-12038/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-232072/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-239395/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-14079/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-21010/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-211850/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-228602/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-183374/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 070/01-35740/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02 – 179288/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02 – 219000/20

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02 – 3974/21

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/0 – 236946/20

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-12816/21

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-233019/20

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-9621/21

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-9610/21

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-9603/21

 Njoftim publik 05 nr. 350/05-203396/20

 Njoftim publik 05 nr. 351/05-74227/20

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-221666/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-171670/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-214419/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-90343/20

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-229800/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-200908/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-220196/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-145489/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-177782/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-206687/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-181366/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-19305/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-188232/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-178938/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-150423/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-187230/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-201479/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-179627/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-174581/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-142618/20

 Njoftim publik me kod 10789

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-194194/20

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-194189/20

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-194205/20

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-194210/20

 Njoftim publik 05 nr. 351/02-185731/19/1

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-170333/20

  Njoftim publik 05 nr. 015/02 – 185518/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-179142/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-149104/20

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-183861/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-153101/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-157945/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-111146/20 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-246903/19/01

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-114867/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-153182/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-62240/20

 Përgjigjje në ankesën për  banorët e rrugës ‘’Kristo Luarasi’’dhe ‘’Hermine Lekaj’’

 Përgjigjje në Ankesën nga bashkësia e V-të lokale ndaj kushteve të propozuara me  ,,Njoftim Publik’’ në lagjen Prishtina e Re – Zona Perendim

 Njoftim publik 05 nr. 350/02 – 146724/20

  Njoftim publik 05 nr. 015/02 – 169342/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/04-149087/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-149104/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-154926/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-155808/20

 Përgjigjje në Ankesën e njoftimit publik nr. 05-350/02-147459/20

 Ankesë në njoftimin publik nr. 05-350/02-147459/20 dt. 26.08.2020 deri më 09.09.2020

 Ankesa e banorëve të rrugës Kristo Luarasi dhe Hermine Lekaj ndaj ‘’Njoftimit Publik’’ nga investitori ‘’As Kos’’ sh.p.k . Lagja ‘’Mati 1’’

 Ankesë nga bashkësia e V-të lokale ndaj kushteve të propozuara me  ,,Njoftim Publik’’ në lagjen Prishtina e Re – Zona Perendim

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-150038/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-113559/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-110660/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-76659/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-60028/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-59369/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-136624/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-124447/20

 Përgjigjje për Ankesën lidhur me Njoftimin publik 05 Nr.350/02-118697/20 dt 15.07.2020

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-147459/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-92834/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-128624/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-119221/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-254118/19/1/2

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-86708/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-55649/20

 Njoftim publik me kod 10783

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-119221/20

 Ankesë lidhur me Njoftimin publik 05 Nr.350/02-118697/20 dt 15.07.2020

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-126369/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-99834/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-118697/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-66267/20

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-44076/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-10782/20

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-98969/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-71531/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-95281/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-75229/20

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-108396/20/2

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-108396/20/1

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-108396/20

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-108396/20/3

  Njoftim publik 05 nr. 350/03-301774/19

  Njoftim publik 05 nr. 015/02-64675/20

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-98789/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-88935/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-64223/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-75118/20

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-81743/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-67014/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-53212/20

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-79842/20

 Koment lidhur me Ankesën 05-070/01-43407/20 dt. 24.02.2020

 Ankesë prej banorëve të Hajvalisë lidhur me ndërtimin e pompës së benzinit në magjistralen Prishtinë-Gjilan, anën e djathët

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-44226/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-66190/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-52667/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-59243/20

 Vendim për miratimin e kërkesës për publikimin e komenteve në faqen zyrtare të Komunës së Prishtinës, 05 Nr. 070/01-308149/19 të dt. 02.03.2020 në emër të  Fitim Vërtopi 

 Koment lidhur me njoftimin publike 05 nr.356-40306 dt. 30.12.2010

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-32701/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-21521/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-6998/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-296055/19

 Njoftim publik

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-132460/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-312807/19

 Ankesë dhe Koment nga zyrtari përgjegjës për njoftimin publik 05 Nr.350/02-0122265/19 dt.28.05.2019

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-315429/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-312300/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-12506/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-12520/20

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-315412/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0290697/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-310874/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-300193/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-300920/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-306460/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-311708/19

 Përgjigjja në Ankesën kunder njoftimit publik lidhur me kërkesën 05 Nr. 350/02-267514/19 datë 31.10.2019

 Përgjigjja në Ankesën kunder njoftimit publik lidhur me kërkesën 05 Nr. 350/02-267514/19 datë 31.10.2019

 Përgjigjja në Ankesën kunder njoftimit publik lidhur me kërkesën 05 Nr. 350/02-267514/19 datë 31.10.2019

 Përgjigjja në Ankesën kunder njoftimit publik lidhur me kërkesën 05 Nr. 350/02-267514/19 datë 31.10.2019

 Përgjigjja në Ankesën kunder njoftimit publik lidhur me kërkesën 05 Nr. 350/02-267514/19 datë 31.10.2019

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-315918/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-309747/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-309745/19

 Ankesë kundër njoftimit publik lidhur me kërkesën 05 Nr. 350/02-267514/19 të datës 31.10.2019

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-307604/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-307590/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-230796/19

 Ankesë lidhur me njoftimin publik 05 nr. 350/02-122265/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-242212/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-291265/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-281091/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-282700/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-267514/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-292605/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-304461/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-238415/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-273983/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-291117/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-290041/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-279159/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-290041/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-243388/19

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-209176/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-227953/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-271088/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-262242/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-279157/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-279180/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-256077/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-270428/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-268797/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-240826/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-249500/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-243643/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-238649/19

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-247560/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-233694/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-250902/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-246787/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-204583/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-236396/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-258214/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-246915/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-224787/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-152336/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-213285/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-208114/19

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-153986/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-166555/17

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-224238/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-4470/19/1

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-209189/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-147785/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-188762/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0222986/17

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-196475/19

 Njoftim publik 08 nr. 615/03-206810/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-25264/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-206474/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-195569/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-210579/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/04-17806/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/04-215664/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0199518/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-188877/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-152229/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-179143/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-170289/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-102232/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0199518/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0184253/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-185344/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-160721/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-169130/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-185016/19

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-123307/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-170603/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-187845/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-163182/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-179624/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-166770/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-131942/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-179416/19

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-154929/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-182526/19

  Ankesë – 05-350/02-0307397/17 dt.19.12.2017

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-160707/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-155484/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-153069/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-165838/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-154530/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-118730/19

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-154396/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-153731/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-151181/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-150934/19

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-120115/19

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-93573/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-152386/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-127293/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-79207/19/1

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-147909/19

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-98589/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-142534/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-131665/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-130395/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-131425/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-133262/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-136034/19

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-133203/19

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-109068/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-91316/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-122265/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-110980/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-105098/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-134216/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-135710/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-126316/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-84996/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-82283/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-100518/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-25264/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-112159/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-121120/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-100974/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0307397/17

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-111120/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-67563/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-97375/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-83274/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-104428/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-84784/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-85655/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-27623/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-77335/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-76258/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-85651/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-83274/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-83264/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-88119/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-79189/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-81518/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-85678/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-50371/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-26835/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-33905/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-64065/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-79669/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-68319/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-63103/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-57798/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-57082/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-52147/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-59021/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-31225/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-50865/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-45008/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0046754/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-60414/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-56326/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-37247/19

 Koment për njoftimin publik 05 nr. 350/02-37848/19

Njoftim publik 05 nr. 350/03-32389/19

 Ankesa për Njoftimin publik me nr reference 05 Nr. 070/01-9183/18

 Komenti i dytë në lidhje me Njoftimin Publik nr. 01-1753 për ndërtim të ndërtesë në parcelën 2759-2, dhe 2759-3

  Ankesa për Njoftimin publik me nr reference 05nr.350/02-0267392/18

  Ankesë

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0297951/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-39815/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-37848/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-26849/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-32596/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-32414/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-028504/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0298104/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-025323/19

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0224477/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0302207/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0292013/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0266244/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0227848/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0289212/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-5915/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0297567/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0302664/18

Njoftim publik 05 nr. 350/02-0299553/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0189253/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0299521/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0236302/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0276715/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0286859/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0280083/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0283691/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0267483/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0293982/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0264959/18

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-0252391/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0251160/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0274704/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0200390/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0257819/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0267392/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0265331/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0252961/18

Njoftim publik 05 nr. 350/02-0220328/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0258321/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0241592/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0235720/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/04-0214276/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0253873/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0247222/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0246761/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0249580/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0169602/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0147184/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0241250/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0224833/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0223066/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0239807/18

Njoftim publik 05 nr. 350/02-0222673/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0196372/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0225281/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0167077/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0232206/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0216887/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0214405/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0213496/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0204845/18

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-0202165/18

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-0192075/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0188089/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0178056/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0175553/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0175506/18

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-0134077/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0273929/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0225166/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0216487/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0194539/18

 Komentet për Njoftim publik 05 nr. 350/02-0194539/18

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0212348/18

 Komentet për Njoftim publik 05 nr. 350/02-0212348/18