Republika e Kosoves

Prishtinë

Aplikim online për informatë nga plani

 

Aplikim online për informatë nga plani

 

e-Mail: informatangaplani.pr@rks-gov.net