Republika e Kosoves

Prishtinë

Planet rregullative

 

Plani rregullues i hollësishëm për zonën “Mati 1”, vazhdimi i rrugës “B” (Bahri Fazliu), pjesa jugore

 

Revidimi i Planit Rregullues të Hollësishëm për tërësinë urbane “B” të lagjes “Prishtina e re – Zona Lindje”​

Plani Rregullues i Hollësishëm për Blloqet “B 17”, “B 18” , “B 19” dhe “B 20” të lagjes Mati 1 në Prishtinë 2017-2025

 

Plani Rregullues Urban – Prishtina e re – Zona Lindje

 

Plani Rregullues Urban – Prishtina e re – Zona Perëndim

 

Ndryshimi dhe Plotësimi i Planit Rregullues Urban – ARBËRIA 3

 

Plani Rregullues Urban – Dardania

 

Plani Rregullues Urban – Dodona

Plani Rregullues Urban – Kalabria
Plani Rregullues Urban – Lakrishte

 

Plani Rregullues Urban – Mati 1

Plani Rregullues Urban – Mati 3

 

Plani Rregullues Urban – Medrese-Çamëri

 

Plani Rregullues Urban – Muhaxhirët

 

Plani Rregullues Urban – Pejton

 

Plani Rregullues Urban- Prishtina e re – Zona Qender

 

Plani Zhvillimor Urban – Prishtina 2012-2022

 

 

Plani Rregullues Urban – Qendra 1

 

Plani Rregullues Urban – Qendra 2

 

Plani Rregullues i Hollësishëm – Sofalia 2016-2024

 

Plani Rregullues Urban – Tophane

 

Zona Urban – Qendra ULPIANA

 

Plani Rregullues Urban – Zona Ekonomike

 

Plani Rregullues i Hollësishëm për tërësinë urbane “B” të lagjes Prishtina e Re – Zona Lindje në Prishtinë 2017-2025

 

Plani Zhvillimor Komunal i Prishtinës 2012-2022

 

Plani Rregullues i Hollësishëm – Kodra e Trimave 1 2017-2025