Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendimet e Organit shqyrtues të prokurimit