Republika e Kosoves

Prishtinë

Certifikatat e përdorimit

 Lista e lejeve të përdorimit/certifikatat e përdorimit për vitet 2014-2019

Lista e ndërtesave që posedojnë leje ndërtimore, por nuk janë të pajisura me Leje/Certifikatë Përdorimi

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-50888/20

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-27769/20

 Certifikatë e përdorimit 05-391/04-303431/19/1

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-167529/19

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-155023/19

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-151594/19

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-78498/19

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-111587/19

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-120694/19

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-95570/19

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-073923/18

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-69575/19

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-78563/19

Certifikatë e përdorimit 05-391/02-63130/19

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-60357/19

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0303379/18

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-48932/19

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-53683/19

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0206141/18

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0027033/18

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0035854/18

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0127980/18

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0137294/17

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0235112/18

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0084904/18

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0276321/18

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0296731/18

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0065198/18

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0091068/18