Republika e Kosoves

Prishtinë

Parametrat e ndotësve të ajrit (Pilot Projekt)

Çdo 8 orë paraqitet mesatarja e ndotjes për 8 orët e kaluara

 

Parametrat e ndotësve të ajrit

 

 

 

 Raport krahasues

 

  Raporti i ciliësisë së ajrit – Janar 2018

 

 Raporti i ciliësisë së ajrit – Dhjetor 2017

 

  Raporti i cilësisë së ajrit në Komunën e Prishtinës, për muajin Prill, 2016