Kryetari

Shpend Ahmeti 2016 / Shpend Ahmeti 2017 / Shpend Ahmeti 2018 / Shpend Ahmeti 2019 / Shpend Ahmeti 2020

 

Nënkryetarët

Selim Pacolli 2018 / Selim Pacolli 2019 / Selim Pacolli 2020

Muhedin Nushi 2016 / Muhedin Nushi 2017 / Muhedin Nushi 2018 / Muhedin Nushi 2019 / Muhedin Nushi 2020

 

Drejtorët

Bujar Gashi 2019 / Bujar Gashi 2020

Shpresa Shala 2019 / Shpresa Shala 2020

Blerta Basholli 2019 / Blerta Basholli 2020

Adonis Tahiri 2019 / Adonis Tahiri 2020

Valbona Mehmetaj 2018 / Valbona Mehmetaj 2019 / Valbona Mehmetaj 2020

Fitim Rexha 2018 / Fitim Rexha 2019 / Fitim Rexha 2020

Shkumbin Gashi 2018 / Shkumbin Gashi 2019 / Shkumbin Gashi 2020

Valbona Makolli 2018 / Valbona Makolli 2019 / Valbona Makolli 2020

Dren Kukaj 2016 / Dren Kukaj 2017 / Dren Kukaj 2018 / Dren Kukaj 2019 / Dren Kukaj 2020

Ardian Olluri 2017 / Ardian Olluri 2018 / Ardian Olluri 2019 / Ardian Olluri 2020

Gëzim Mehmeti 2018 / Gëzim Mehmeti 2019 / Gëzim Mehmeti 2020

Brahim Mehmetaj 2016 / Brahim Mehmetaj 2017 / Brahim Mehmetaj 2018 / Brahim Mehmetaj 2019 / Brahim Mehmetaj 2020

Genc Bashota 2016 / Genc Bashota 2017 / Genc Bashota 2018 / Genc Bashota 2019 / Genc Bashota 2020

Fatime Hajdari 2018 / Fatime Hajdari 2019 / Fatime Hajdari 2020

Medina Braha 2020

 

Kryesuesi dhe Asambleistët

Agim Kuleta 2018 / Agim Kuleta 2019 / Agim Kuleta 2020

Mirsad Vitia 2018 / Mirsad Vitia 2019 / Mirsad Vitia 2020

Qëndrim Sahiti 2018 / Qëndrim Sahiti 2019 / Qëndrim Sahiti 2020

Nol Nushi 2018 / Nol Nushi 2019 / Nol Nushi 2020

Adelina Fazliji 2018 / Adelina Fazliji 2019 / Adelina Fazliji 2020

Adrian Berisha 2018 / Adrian Berisha 2019 / Adrian Berisha 2020

Agim Gashi 2018 / Agim Gashi 2019 / Agim Gashi 2020

Arbenita Murseli 2018 / Arbenita Murseli 2019 / Arbenita Murseli 2020

Bashkim Beha 2018 / Bashkim Beha 2019 / Bashkim Beha 2020

Baton Dushi 2018 / Baton Dushi 2019 / Baton Dushi 2020

Besnik Mujeci 2018 / Besnik Mujeci 2019

Bukurie Canolli 2018 / Bukurie Canolli 2019 / Bukurie Canolli 2020

Drilon Pireva 2018 / Drilon Pireva 2019 / Drilon Pireva 2020

Egzon Azemi 2018 / Egzon Azemi 2019 / Egzon Azemi 2020

Elmire Nikçi Rexha 2018 / Elmire Nikçi Rexha 2019

Eman Rrahmani 2018 / Eman Rrahmani 2019

Fadil Gashi 2018 / Fadil Gashi 2019 / Fadil Gashi 2020

Fiknete Bejta 2018 / Fiknete Bejta 2019 / Fiknete Bejta 2020

Florida Canolli 2018 / Florida Canolli 2019 / Florida Canolli 2020

Genc Sherifi 2018 / Genc Sherifi 2019 / Genc Sherifi 2020

Haki Dragusha 2018 / Haki Dragusha 2019 / Haki Dragusha 2020

Halim Halimi 2018 / Halim Halimi 2019 / Halim Halimi 2020

Jeta Rafuna Hasani 2018 / Jeta Rafuna Hasani 2019 / Jeta Rafuna Hasani 2020

Kumrije Shabani Ramadani 2018 / Kumrije Shabani Ramadani 2019 / Kumrije Shabani Ramadani 2020

Kushtrim Sopi 2018 / Kushtrim Sopi 2019 / Kushtrim Sopi 2020

Leonora Shabani Bajraktari 2018 / Leonora Shabani Bajraktari 2019 / Leonora Shabani Bajraktari 2020

Leutrim Retkoceri 2018 / Leutrim Retkoceri 2019 / Leutrim Retkoceri 2020

Migjen Shala 2018 / Migjen Shala 2019

Milazim Vitija 2018 / Milazim Vitija 2019 / Milazim Vitija 2020

Mimoza Sylejmani 2018 / Mimoza Sylejmani 2019 / Mimoza Sylejmani 2020

Mustafë Krasniqi 2018 / Mustafë Krasniqi 2019 / Mustafë Krasniqi 2020

Naime Osmani 2018 / Naime Osmani 2019 / Naime Osmani 2020

Nazlie Bala 2020

Rifat Deri 2018 / Rifat Deri 2019 / Rifat Deri 2020

Sami Boroci 2018 / Sami Boroci 2019 / Sami Boroci 2020

Sami Salihu 2018 / Sami Salihu 2019 / Sami Salihu 2020

Shefki Gashi 2018 / Shefki Gashi 2019 / Shefki Gashi 2020

Shefqet Osmani 2018 / Shefqet Osmani 2019 / Shefqet Osmani 2020

Sokol Berisha 2018 / Sokol Berisha 2019 / Sokol Berisha 2020

Suzan Kika 2018 / Suzan Kika 2019 / Suzan Kika 2020

Vala Peshku 2018 / Vala Peshku 2019 / Vala Peshku 2020

Valbona Ajeti 2018 / Valbona Ajeti 2019 / Valbona Ajeti 2020

Valbona Petrovci 2018 / Valbona Petrovci 2019 / Valbona Petrovci 2020

Vesel Makolli 2018 / Vesel Makolli 2019 / Vesel Makolli 2020

Visare Gashi 2018 / Visare Gashi 2019 / Visare Gashi 2020

Vjosa Hamiti 2018 / Vjosa Hamit 2019

Vlora Dumoshi 2018 / Vlora Dumoshi 2019 / Vlora Dumoshi 2020

Uran Ismaili 2019

Yll Bogaj 2018 / Yll Bogaj 2019