Republika e Kosoves

Prishtinë

 

ORGANOGRAMI I ADMINISTRATËS SË KOMUNËS SË PRISHTINËS