Republika e Kosoves

Prishtinë

Kushtet ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0236302/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0292486/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0189253/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0296082/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0257836/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0276715/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0297973/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0245431/18

 Vendimi për miratimin e ndryshimit dhe plotësimit të kushteve ndërtimore, 05 nr. 350/02-0299113/17 dt. 14.05.2018, si dhe ri-caktimi i kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0117061/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0282180/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0196372/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0061013/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0141050/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0267483/18

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0251160/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0247222/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0280083/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0259372/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0261619/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0257545/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0144544/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0194539/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0232206/18

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0245427/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0252391/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0200390/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0252961/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0241592/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0220328/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0258312/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0264959/18

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0192075/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0147184/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0225281/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0273929/3/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0118121/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0241250/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0140337/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0139087/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0167059/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0086601/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0141344/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0223066/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0180889/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0187250/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0224858/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0224833/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0189302/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0177037/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0178056/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0114638/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0134077/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0175506/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0177553/18