Republika e Kosoves

Prishtinë

Kushtet ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0265331/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0220219/17 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-30771/19 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0299521/18 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-97375/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-67599/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-111120/19

 Ankesë lidhur me Kërkesën 05-350/02-76258/19, dt.02.04.2019

 Përgjigjje për – Ankesë lidhur me Kërkesën 05-350/02-76258/19, dt.02.04.2019

 Lista e banorëve për – Ankesë lidhur me Kërkesën 05-350/02-76258/19, dt.02.04.2019

 Ankesë në Kushtet Ndërtimore të propozuara në parcelen kadastrale 38-1, ZK.Matiçan, Lagja Mati 1

 Përgjigjje për – Ankesë në Kushtet Ndërtimore të propozuara në parcelen kadastrale 38-1, ZK.Matiçan, Lagja Mati 1

  Lista e banorëve për – Ankesë në Kushtet Ndërtimore të propozuara në parcelen kadastrale 38-1, ZK.Matiçan, Lagja Mati 1

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-90980/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81687/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0239807/19

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-314611/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-85651/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-19762/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79669/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-63103/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0292013/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0266244/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-45008/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0167077/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-37247/19

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-050865/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0286859/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-60414/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0280267/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0283691/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-68319/19

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-48526/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-56326/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-60414/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0193051/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0274726/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0302664/19

 Vendim për ndryshimi e aktit administrativ “Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore” 05 nr. 350/02-0144503/18 dt. 05.03.2019

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-057874/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-052428/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0282676/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-52147/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-32596/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0289212/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0300472/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0299553/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0297951/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0300472/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-37848/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0297951/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0257800/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0144503/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0293982/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0284323/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-4470/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0245357/19

 Vendim për ndryshimin, plotësimin dhe korigjimin e vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-0139087/18 dt. 23.10.2018

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-0194539/18 dt. 13.12.2018

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-0202511/18 dt. 30.11.2018

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-030372/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-026849/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0222658/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0281412/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-07737/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-05915/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0302207/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0300049/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0236302/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0292486/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0189253/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0296082/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0257836/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0276715/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0297973/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0245431/18

 Vendimi për miratimin e ndryshimit dhe plotësimit të kushteve ndërtimore, 05 nr. 350/02-0299113/17 dt. 14.05.2018, si dhe ri-caktimi i kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0117061/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0282180/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0196372/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0061013/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0141050/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0267483/18

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0251160/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0247222/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0280083/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0259372/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0261619/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0257545/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0144544/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0194539/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0232206/18

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0245427/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0252391/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0200390/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0252961/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0241592/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0220328/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0258312/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0264959/18

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0192075/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0147184/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0225281/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0273929/3/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0118121/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0241250/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0140337/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0139087/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0167059/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0086601/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0141344/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0223066/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0180889/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0187250/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0224858/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0224833/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0189302/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0177037/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0178056/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0114638/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0134077/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0175506/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0177553/18