Republika e Kosoves

Prishtinë

Kontakto me stafin online – Urbanizëm

DREJTORIA E URBANIZMIT

SEKTORI I URBANIZMIT

Numri rendor

Emri dhe Mbiemri

Posta elektronike zyrtare

Numri i telefonit zyrtar

Numri i zyres

1

Arber Sadiki arber.sadiki@rks-gov.net

038 221 242

301

2

Mimoza Berisha-Prestreshi mimoza.prestreshi@rks-gov.net

038 200 40082

303

3

Anita Osmani anita.osmani@rks-gov.net

4

Ergyn Hajredini ergyn.hajredini@rks-gov.net

038 200 40066                038 200 40070

305

5

Nazife Krasniqi nazife.i.krasniqi@rks-gov.net

6

Kushtrim Domaneku kushtrim.domaneku@rks-gov.net

7

Ermira Muçiqi ermira.a.muciqi@rks-gov.net

8

Avdurrahman Krasniqi avdurrahman.krasniqi@rks-gov.net

038 200 40073

306

9

Daut Humolli daut.humolli@rks-gov.net

10

Makfiret Abdullahu makfiret.abdullahu@rks-gov.net

11

Merita Rushiti merita.rushiti@rks-gov.net

12

Bahtije Vllasaliu bahtije.vllasaliu@rks-gov.net

13

Mejrushe Sejdullahu mejrushe.sejdullahu@rks-gov.net

038 200 40071

307                                      308

14

Bahtije Uka bahtije.uka@rks-gov.net

15

Arbër Hamidi arber.hamidi@rks-gov.net

16

Lindita Beqiri lendita.beqiri@rks-gov.net

17

Ardian Zymeri ardian.zymeri@rks-gov.net

18

Gentrit Dragaqina gentrit.dragaqina@rks-gov.net

SEKTORI I LEGALIZIMIT

19

Florina Rrahmani florina.maloku@rks-gov.net

038 200 40081

310

20

Leonora Mehmeti leonora.mehmeti@rks-gov.net

21

Ardita Berisha – Shoshi ardita.berisha@rks-gov.net

22

Azize Kryeziu azize.kryeziu@rks-gov.net

23

Besart Kozhani besart.kozhani@rks-gov.net

038 200 40081

311

24

Rexhep Pllana rexhep.pllana@rks-gov.net

25

Alma Leti alma.leti@rks-gov.net

26

Ifeta Nikoçeviq ifeta.nikoceviq@rks-gov.net

27

Rolinda Demaj rolinda.demaj@rks-gov.net

28

Diana Jusufi diana.jusufi@rks-gov.net

29

Violeta Hoxha violeta.hoxha@rks-gov.net

30

Sanije Zeka- Sahiti sanije.zeka@rks-gov.net

038 200 40084

312

31

Merale Bilalli – Asllani merale.bilalli@rks-gov.net

32

Marigona Hashimi marigona.hashimi@rks-gov.net

33

Linda Alishani linda.alishani@rks-gov.net

34

Rexhie Mushica rexhie.mushica@rks-gov.net

35

Vjollca Qeriqi vjollca.qeriqi@rks-gov.net

36

Hasnije Beqiraj hasnijebeqiraj@rks-gov.net

37

Shqipe Gorani shqipe.gorani1@rks-gov.net

38

Art Hoxha art.hoxha@rks-gov.net

39

Krenare Avdullahu krenare.avdullahu@rks-gov.net

40

Liridon Gashi liridon.h.gashi@rks-gov.net

ZYRA E ADRESAVE

41

Veton Krasniqi  Veton.krasniqi@rks-gov.net