Republika e Kosoves

Prishtinë

Kontakti

Kontakto Komunën:

Centrali: Komuna e vjetër 038/230 900 & Komuna e re 038 200 400 87

Thirrjet emergjente: 0800 1 22 33 & 0800 1 22 44

Adresa: Rr.UÇK-2-10000 Prishtinë, Kosovë

 

Zyra e Kryetarit – 038-234-944

Zyra e Nënkryetarit  – 038-234-944
alban.zogaj@rks-gov.net

Zyra e Nënkryetares – 038-223-496 & 038 200 40003
donjeta.sahatciu@rks-gov.net

Zyra e Kryesuesit – 038 200 400 97
fehmi.kupina@rks-gov.net

Zyra për Marrëdhënie me Publikun – 038 230 900 lok 1195
arlinda.kastrati@rks-gov.net
mediapr@rks-gov.net

Drejtoria e Administratës – 038/233-575
bersant.beka@rks-gov.net

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit – 038/221-242
arber.sadiki@rks-gov.net

Drejtoria e Kadastrit – 038/200-400-61
donat.lushaku@rks-gov.net

Drejtoria e Shërbimeve Publike –038/230-900
ilirik.musliu@rks-gov.net

Drejtoria e Planifikimit Strategjik –038/223-687
mimoza.sylejmani@rks-gov.net

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave – 038/233-120
krenar.xhaferi@rks-gov.net

Drejtoria e Inspeksionit – 038/200-400-07
florian.dushi@rks-gov.net

Drejtoria për Financa – 038-245-668
valbona.makolli@rks-gov.net

Drejtoria për Pronë – 038/200-400-76
doruntina.maloku@rks-gov.net

Drejtoria e Arsimit – 038-231-760
besiane.musmurati@rks-gov.net

Drejtoria e Shëndetësisë – 038/233-575
izet.sadiku@rks-gov.net

Drejtoria e Kulturës – 038/226-417
arta.balaj@rks-gov.net

Drejtoria e Bujqësisë – 038/226-416
plator.gerdovci@rks-gov.net

Drejtoria e Mirëqenies Sociale – 038/200-128
adelina.sahiti@rks-gov.net

Drejtoria e Parqeve – 038/245-991
donika.cetta@rks-gov.net

Drejtoria e Sportit – 038–230-900 lok. 1120
granit.rugova@rks-gov.net

 

Sektori i Burimeve Njerëzore

Email:
Tel: 038 200 400 98

Sektori për Integrime Evropiane

Email: merita.maliqi@rks-gov.net
Tel: 038 234 944

Sektori Ligjor

Email: fatos.dibra@rks-gov.net
Tel: 038 200 400 99

Sektori i prokurimit

E-mail: nexhmi.mekolli@rks-gov.net
Tel: 038 224 869

Sektori për Auditim të Brendshëm

Email: osman.bllaca@rks-gov.net
Tel: 038 200 401 22

Sektori për të drejtat e njeriut dhe barazi gjinore

Email: premtime.preniqi@rks-gov.net
Tel: 038 200 401 06

Sektori për komunitete

Tel: 038 200 401 01