Republika e Kosoves

Prishtinë

Kontakti

Kontakto Komunën:

Centrali: 038/230 900

Adresa: Rr.UÇK-2-10000 Prishtinë, Kosovë

 

Zyra e Kryetarit – 038-234-944
shpend.ahmeti@rks-gov.net
nezir.ismaili@rks-gov.net

Zyra e Nënkryetarit  – lok: 1098
selim.pacolli@rks-gov.net

Zyra për Marrëdhënie me Publikun – 038-223-594  lok: 1125
miranda.mullafazliu@rks-gov.net
adonis.tahiri@rks-gov.net
mediapr@rks-gov.net

Drejtoria e Administratës – 038-234-483
muhedin.nushi@rks-gov.net

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit – 038-221-242
ardian.olluri@rks-gov.net

Drejtoria e Kadastrit – 038-233-140

Drejtoria e Shërbimeve Publike – 038-233-120

ismail.kokaj@rks-gov.net

Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm – 038-224-612
genc.bashota@rks-gov.net

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave – 038-224-870
gezim.mehmeti@rks-gov.net

Drejtoria e Inspeksionit – 038-200-400-17
brahim.mehmetaj@rks-gov.net

Drejtoria për Financa  – 038-226-416
valbona.makolli@rks-gov.net

Drejtoria për  Pronë
dren.kukaj@rks-gov.net

Drejtoria e Arsimit – 038-231-760
jonuz.salihaj@rks-gov.net

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale – 038-200-400-89

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit – 038-226-417
yll.rugova@rks-gov.net

Drejtoria e Bujqësisë
shkumbin.h.gashi@rks-gov.net

Drejtoria e Mirëqenies Sociale
valbona.s.osmani@rks-gov.net

Drejtoria e Parqeve
fatime.hajdari@rks-gov.net