Republika e Kosoves

Prishtinë

 

 

   Kërkesa për qasje në dokumentet zyrtare

 

 

Ligji për qasje në Dokumentet Zyrtare

 

 

Personat kontaktues për qasje në Dokumente Zyrtare:

 

Arlinda Kastrati                                         e-mail:  arlinda.kastrati@rks-gov.net           Tel: 038/230-900

 

Nefi Krasniqi                                               e-mail:  nefi.krasniqi@rks-gov.net                  Tel: 038/230-900 lok: 1089

 

 

RAPORTET

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Janar – Dhjetor 2023

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Janar – Dhjetor 2022

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Janar – Dhjetor 2021 

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Janar – Dhjetor 2020

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Korrik – Dhjetor 2020 

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Janar – Qershor 2020  

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Tetor – Dhjetor 2019

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Korrik – Shtator 2019

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Prill – Qershor 2019 

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Janar – Mars 2019

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Janar – Dhjetor 2018

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Korrik – Shtator 2018

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Prill – Qershor 2018

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Janar – Mars 2018

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Janar – Dhjetor 2017

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Korrik – Shtator 2017

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Prill – Qershor 2017

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Janar – Mars 2017

 

Raport vjetor lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Viti 2016

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike – Korrik – Shtator 2016