Republika e Kosoves

Prishtinë

LISTA E DEBATEVE PUBLIKE TË MBAJTURA NGA KOMUNA E PRISHTINËS PËR VITIN 2024

 

LISTA E DEBATEVE PUBLIKE TË MBAJTURA NGA KOMUNA E PRISHTINËS PËR VITIN 2023

 

LISTA E DEBATEVE PUBLIKE TË MBAJTURA NGA KOMUNA E PRISHTINËS PËR VITIN 2022

 

LISTA E DEBATEVE PUBLIKE TË MBAJTURA NGA KOMUNA E PRISHTINËS PËR VITIN 2020

 

LISTA E DEBATEVE PUBLIKE TË MBAJTURA NGA KOMUNA E PRISHTINËS PËR VITIN 2019

 

LISTA E DEBATEVE PUBLIKE TË MBAJTURA NGA KOMUNA E PRISHTINËS PËR VITIN 2018

 

LISTA E DEBATEVE PUBLIKE TË MBAJTURA NGA KOMUNA E PRISHTINËS PËR VITIN 2017

 

 LISTA E DEBATEVE PUBLIKE TË MBAJTURA NGA KOMUNA E PRISHTINËS PËR VITIN 2017

 

LISTA E DEBATEVE PUBLIKE TË MBAJTURA NGA KOMUNA E PRISHTINËS PËR VITIN 2016

 

  LISTA E DEBATEVE PUBLIKE TË MBAJTURA NGA KOMUNA E PRISHTINËS PËR VITIN 2015