Republika e Kosoves

Prishtinë

 

 Përmbushja e 12 zotimeve

 

 Administratë publike në shërbim të qytetarëve – Raporti 2016

 

 Investimet kapitale – Raporti 2016

 

 Arsimi në shërbim të zhvillimit – Raporti 2016

 

 Prishtina, qytet ku mbizotëron rregulli dhe ligji – Raporti 2016

 

  Organizim i mirë i qytetit – Raporti 2016

 

 Shëndetësia në shërbim të zhvillimit – Raporti 2016

 

 Prishtina me Planifikim Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm – Raporti 2016

 

 Prishtina, pa barriera dhe me qasje të lehtë për të gjithë, kudo dhe kurdo – Raporti 2016

 

 Prishtina, qytet i gjelbër – Raporti 2016

 

 Kultura dhe sporti në Komunën e Prishtinës – Raporti 2016

 

 Bujqësia në shërbim të zhvillimit – Raporti 2016

 

 Siguria në Prishtinë – Raporti 2016

 

 Prishtina po bëhet 2014-2016

 

 Prishtina po bëhet 2014-2015

 

 Prishtina po bëhet 2014