Republika e Kosoves

Prishtinë

MARS 2024

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

SHKURT 2024

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

JANAR 2024

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

DHJETOR 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

NËNTOR 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

TETOR 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

SHTATOR 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

GUSHT 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

KORRIK 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

QERSHOR 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

MAJ 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

PRILL 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Pronës

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

MARS 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

SHKURT 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Pronës

Raporti i punës i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

JANAR 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Pronës

Raporti i punës i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Drejtorisë së Menaxhimit të Hapësirave Publike dhe Parqeve

 

DHJETOR 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Pronës

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

 

NËNTOR 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Pronës

Raporti i punës i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

TETOR 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Drejtorisë së Pronës

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

 

SHTATOR 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

 

GUSHT 2022

Raport i punës i Drejtorisë së Pronës

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

 

KORRIK 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

 

QERSHOR 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

 

MAJ 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

 

PRILL 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

 

MARS 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

 

SHKURT 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

JANAR 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik

 

DHJETOR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

 

NËNTOR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

 

TETOR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

 

SHTATOR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

GUSHT 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

 

KORRIK 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

 

QERSHOR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

 

MAJ 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

 

PRILL 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

MARS 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

SHKURT 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

JANAR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike për vitin 2020

 

DHJETOR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

NËNTOR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

TETOR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

SHTATOR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Pronës

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

GUSHT 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Pronës

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale

Raporti i punës i Drejtorisë së Sportit

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

KORRIK 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Sportit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

QERSHOR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

MAJ 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

PRILL 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

 

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës – Janar – Mars 2020

 

MARS 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

 

SHKURT 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

JANAR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raportet vjetore të punës

Raporti vjetor i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti vjetor i Drejtorisë së Financave

Raporti vjetor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti vjetor i Drejtorisë së Inspekcionit

 

DHJETOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

NËNTOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

 

TETOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

 

SHTATOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

 

GUSHT 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

KORRIK 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

 

QERSHOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

MAJ 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

 

PRILL 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Parqeve

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Administratës

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

MARS 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave – Sektori i ndërtimit të lartë

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

 

SHKURT 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë

 

JANAR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave
Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave
Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike
Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë
Raportet vjetore 2018
Raporti vjetor i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave – Pjesa e parë
Raporti vjetor i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave – Pjesa e dytë
Raporti vjetor i Drejtorisë së Financave – 2018

DHJETOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

 

NËNTOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raport i punës i Drejtorisë së Arsimit

 

TETOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raport i punës i Drejtorisë së Arsimit

 

SHTATOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

 

GUSHT 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

 

KORRIK 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

 

QERSHOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë e Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë e Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

 

MAJ 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspeksionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

PRILL 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspeksionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

MARS 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

 

SHKURT 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

 

JANAR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

 

2017

 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave – Janar – Dhjetor 2017
Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit – Janar – Dhjetor 2017
Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit – Janar – Dhjetor 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike – Janar – Dhjetor 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale – Janar – Dhejtor 2017

 

DHJETOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

 

NËNTOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit 

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

 

TETOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHTATOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit 

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

GUSHT 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

KORRIK 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

QERSHOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

 

MAJ 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave – Sektori i ndërtimit të lartë

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

 

PRILL 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raport i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm 

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave – Sektori i ndërtimit të lartë

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit 

 

MARS 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave – Sektori i ndërtimit të lartë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

 

SHKURT 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Njësisë për të drejtat e njeriut dhe barazisë gjinore

 

JANAR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm