Republika e Kosoves

Prishtinë

Plani i Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban të Prishtinës (PMQU)

 

 Pristina Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP)