Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Klinë

Misioni & Vizioni

Klina, hapësira jonë e përbashkët për kulturë, ekonomi, bujqësi e bashkëjetesë qytetare

Synim i veprimtarisë efikase është shtimi i besimit të njerëzve tek institucioni dhe tek administrata, duke siguruar relacion koherent ndërmjet qytetarit dhe administratës publike. Kjo është e domosdoshme për funksionimin e demokracisë. Në faqen zyrtare të Komunës së Klinës mund të gjeni dokumente dhe informata për punën e Ekzekutivit, Legjislativit dhe organeve të tij. Këtë mund ta bëni shumë lehtë duke vizituar web-faqen tonë dhe duke klikuar në menytë e vendosura. Lexo me shumë…

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Shiko online mbledhjen e Kuvendit të Komunës

Sondazhi

Sa jeni të kënaqur me shërbimet Komunale

View Results

Loading ... Loading ...

sherbimet

Galeria

Statuti

Qasja në dokumente zyrtare

Hartat Zonale Klinë

Plani Zhvillimor Komunal 2014-2021

ORGANOGRAMI I KOMUNËS SË KLINËS

Raporto ankesën për shërbime publike komunale

Portali shteteror

Pagesat e tatimit ne prone

kushtet-lejet ndërtimore – certifikatë të përdorimit

Regjistrimi i Biznesit të ri

PJESËMARRJA E GJERË PËR QEVERISJE TË MIRË

Asamblea Virtuale

Instituti GAP

Himni

E-regjistri i biznesit

Harta e qytetit

Web Mail