Republika e Kosoves

Klinë

Misioni & Vizioni

Klina, hapësira jonë e përbashkët për kulturë, ekonomi, bujqësi e bashkëjetesë qytetare

Synim i veprimtarisë efikase është shtimi i besimit të njerëzve tek institucioni dhe tek administrata, duke siguruar relacion koherent ndërmjet qytetarit dhe administratës publike. Kjo është e domosdoshme për funksionimin e demokracisë. Në faqen zyrtare të Komunës së Klinës mund të gjeni dokumente dhe informata për punën e Ekzekutivit, Legjislativit dhe organeve të tij. Këtë mund ta bëni shumë lehtë duke vizituar web-faqen tonë dhe duke klikuar në menytë e vendosura. Lexo me shumë…

Kyçu

Regjistrohu

 • Procesverbal nga dëgjimi publik me OJQ, Biznese, Klube Sportive dhe grupe tjera të interesit, i cili u mbajt në Sallën e Konferencave, me datë 15 gusht 2023

  |

  Forma e aplikacionit
 • Njoftimin për intervistë për konkursin nr. 04-111-24735/2023 i datës 27.07.2023

  |

  Forma e aplikacionit
 • Njoftim për kontratë – Transporti i nxënëseve të fshatrave Jashanicë e Epërme, Dresnik, Dollc dhe Sferkë

  |

  Forma e aplikacionit
 • NJË LAJM JASHTËZAKONISHT I MIRË PËR KLINËN PËR LOKALITETIN ARKEOLOGJIK TË DRESNIKUT
 • Vendim për miratimin e kërkesës së drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale për ndërrimin e titullarit të pronës

  |

  Forma e aplikacionit
 • Procesverbal nga dëgjimi publik me bujqit, fermerët, kultivuesit e tjerë të Klinës, u mbajt në sallën e kuvendit të komunës me datë 10 gusht, në ora 18:00

  |

  Forma e aplikacionit
 • Procesverbal nga dëgjimi publik me bujqit, fermerët, kultivuesit e tjerë të Klinës, u mbajt në sallën e kuvendit të komunës me datë 10 gusht, në ora 18:00

  |

  Forma e aplikacionit
 • Procesverbal nga dëgjimi publik me Gratë dhe të Rinjtë e Klinës, i cili u mbajt në hapësirat e shtëpisë së kulturës “Jehona e Dukagjinit”, me datë 11 gusht 2023

  |

  Forma e aplikacionit
 • Procesverbal nga dëgjimi publik me Gratë dhe të Rinjtë e Klinës, i cili u mbajt në hapësirat e shtëpisë së kulturës “Jehona e Dukagjinit”, me datë 11 gusht 2023

  |

  Forma e aplikacionit
 • Njoftim për kontratë – Renovimi i objektëve shkollore dhe fushave sportive në Komunën e Klinës – Furnizim, montim i pompave termike në IAAP “Fehmi Agani”

  |

  Forma e aplikacionit
 • kalendari

  sherbimet

  Statuti

  Lista e hollësishme e shërbimeve që ofron Komuna e Klinës për publikun

  ORGANOGRAMI I KOMUNËS SË KLINËS

  Platforma eKosova

  Galeria

  Hartat Zonale Klinë

  Plani Zhvillimor Komunal 2014-2021

  Qasja në dokumente zyrtare

  Lejet Ndërtimore

  Legalizo Ndërtimin!

  Faturat e tatimit ne prone

  Regjistrimi i Biznesit të ri

  E-regjistri i biznesit

  Raporto ankesën për shërbime publike komunale

  PJESËMARRJA E GJERË PËR QEVERISJE TË MIRË

  Instituti GAP

  Asamblea Virtuale

  Harta e qytetit

  Himni

  Web Mail