Republika e Kosoves

Klinë

Misioni & Vizioni

Klina, hapësira jonë e përbashkët për kulturë, ekonomi, bujqësi e bashkëjetesë qytetare

Synim i veprimtarisë efikase është shtimi i besimit të njerëzve tek institucioni dhe tek administrata, duke siguruar relacion koherent ndërmjet qytetarit dhe administratës publike. Kjo është e domosdoshme për funksionimin e demokracisë. Në faqen zyrtare të Komunës së Klinës mund të gjeni dokumente dhe informata për punën e Ekzekutivit, Legjislativit dhe organeve të tij. Këtë mund ta bëni shumë lehtë duke vizituar web-faqen tonë dhe duke klikuar në menytë e vendosura. Lexo me shumë…

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Statuti

Lista e hollësishme e shërbimeve që ofron Komuna e Klinës për publikun

ORGANOGRAMI I KOMUNËS SË KLINËS

Platforma eKosova

Platforma e Konsultimev Publike

OPEN DATA KLINA

Galeria

Hartat Zonale Klinë

Plani Zhvillimor Komunal 2014-2021

Qasja në dokumente zyrtare

Lejet Ndërtimore

Legalizo Ndërtimin!

Faturat e tatimit ne prone

Regjistrimi i Biznesit të ri

E-regjistri i biznesit

Raporto ankesën për shërbime publike komunale

PJESËMARRJA E GJERË PËR QEVERISJE TË MIRË

Instituti GAP

Asamblea Virtuale

Harta e qytetit

Himni

Web Mail