Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Drejtor: Lorenc Marleku

Lindur me 28.10.1960 në Pejë

Vendbanimi: Klinë

Statusi Familjar : i Martuar – baba i 4 fëmijëve
Përgatitja Profesionale – Fakulteti i Komunikacionit

Detyrat , pozitat institucionale dhe aktivitetet politike

1984 – 1985 Teknik në BVI për banim në Klinë
1985 – 1986 Teknik në Fabrikën e Këpucëve  ‘KOMUNA”, Prizren
1986 – 1994 Udhëheqës i Repartit në Fabrikën e Këpucëve ”KOMUNA”, Prizren
1997 – 2010 Instruktor i praktikës  – NPSH “NOLI” Klinë
2002 – 2018 Drejtor i NPSH “NOLI” Klinë
2010 – 2018 Instruktor i pjesës teorike – NPSH “NOLI” Kline
2013-2018 Nënkryetar i AAK Dega për qytetin e Klinës
2013 – 2017 Asamblist në radhët e AAK në Kuvendin Komunal Klinë
2018-  Drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit