Republika e Kosoves

Klinë

Sektori i kuvendit

Ahmet Berisha

Tel: 038 200 43 726

Email: Ahmet.Berisha@rks-gov.net