Republika e Kosoves

Klinë

Zyra për Integrime Evropiane

Have Thaçi- Fejza

have.thaqi@rks-gov.net

tel. 03820043756