Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E ARSIMIT

Drejtor: Enver Gashi

 

Ka lindur më 23.08.1969 në fshatin Sferkë ku edhe jeton edhe tash

Shkolla e larte Teknike – drejtimi Makineri – Ferizaj

Shkolla e larte Politeknike- Prishtine

Universiteti “ Hasan Prishtina”- Prizren- Fakultet – Drejtimi- Teknologji Informatike

2003-2012- Anëtar i Kuvendit të Komunës së Klinës – AAK- dy mandate

2013-2017 – Anëtar i Kuvendit të Komunës së Klinës – LDK

1988/89- Arsimtar i lëndës  Teknologji Informative në Shkollën Fillore “ Emin Duraku” Sferkë

2017- 2019 – Anëtar i Kuvendit të Komunës së Klinës