Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E ARSIMIT

Drejtor: Arben Limanaj

 

Datëlindja: 16.10.1974
Vendlindja: Cerovik, Komuna e Klinës
Statusi familjar: I martuar
Përgatitja profesionale: Master i shkencave historike
Detyrat, pozitat institucionale dhe aktivitetet politike
1999 -2000 Këshilltar në Organizatën ABA/CELI – Prishtinë
2000-2003 Profesor në shkollën e mesme “Luigj Gurakuqi”- Klinë
2000-2007 Kryetar i Forumit Rinor të LDK-së – Klinë
2003-2007 Drejtor i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport – Klinë
2007-2009 Anëtar i kuvendit komunal në Klinë
2009-2013 Drejtor i shkollës fillore “Azem Bejta” – Grabanicë
2013-2017 Shef i Grupit Kuvendar të LDK-së në Kuvendin e Komunës së Klinës

2018- Drejtor i Arsimit, Komuna Klinë