Republika e Kosoves

Klinë

Zyra për Auditim të Brendshëm

Udhëheqës i zyrës për auditim të brendshëm

Arsim CULAJ

tel: 049 920 535

email: Arsim.Culaj@rks-gov.net

Zyrtare e auditimit të brendshëm

Dafina Bacaj

Dafina.Bacaj@rks-gov.net