Republika e Kosoves

Klinë

Marqe Tanushi – Selmanaj

Marqe Selmanaj

Radulloc-Klinë

+38344845026

marqe.selmanaj@rks-gov.net

E Republikës së Kosovës

09.02.1966

Mësimdhënëse

2000-2003       SHFMU”Zgjimi”-Gremnik

2003-2009       SHFMU”Atë Shtefën Gjeçovi”-Zllakuqan

Drejtoreshë

2009-2013       SHFMU”Atë Shtefën Gjeçovi”-Zllakuqan

Mësimdhënëse

2014-2018        SHFMU”Atë Shtefën Gjeçovi”-Zllakuqan

Drejtoreshë

2018-2021        SHFMU”Atë Shtefën Gjeçovi”-Zllakuqan.

2021 –               Nënkryetare e Komunës së Klinës.

Universiteti I Prishtinës, “ Hasan Prishtina”.Prishtinë

 

2009   Çertifikatë për drejtor

European Union

2010   Bashkautore e  Strategjisë së Komunikimit në Sektorin e Arsimit

Masht-Giz

2011    Çertifikatë “Sigurimi dhe ngritja e cilësisë në Arsimin parauniversitar”

2011    Çertifikatë” Udhëheqja arsimore “

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (Masht)

2012    Çertifikatë “Internacional Criminal Investigativ Traijning Assistance Program”

(ICITAP)

2016     Vlerësimi për Nxënie

Basic Education Program – USAID

2021      Shkathtësitë Bazë dhe Zhvillimi I Lidershipit,

British Council

Gjuhët;   Gjuhë Shqipe – Amtare

Gjuhë serbe – Rjedhshëm