Republika e Kosoves

Klinë

Besim Hoti

Datëlindja: 17.02.1975
Vendlindja: Jashanicë, Komuna e Klinës
Statusi familjar: I martuar – Baba i 3 fëmijëve
Përgatitja profesionale : Fakulteti i Gjuhës Angleze

Detyrat, pozitat institucionale dhe aktivitetet politike

1991-1996 Anëtar i Kryesisë së FR të Degës së LDK-së në Klinë
1999- 2002 Arsimtar në shkollën fillore “Kosova” në Vajnikë, Komuna-
Skenderaj
2003- Arsimtar në SH.F.M.U “Tre Dëshmorët” në Jashanicë,
Komuna-Klinë
2002-2006 Kryetar i Aktivit të LDK-së në Jashanicë
2006- Kryetar i Nëndegës së LDK-së në Jashanicë
2010- Anëtar i Kryesisë së Degës së LDK-së në Klinë
2015- Delegat i Kuvendit të Përgjithshëm të LDK-së
2015- 2019 Sekretar i Degës së LDK-së në Klinë
2019 Nenkryetar i Degës së LDK-së në Klinë

2017- Nënkryetar i Komunës së Klinës