Republika e Kosoves

Klinë

Zyra Ligjore

Përfaqësues i Zyrës Ligjore

Bledar Berisha

bledar.berisha@rks-gov.net

tel.03820043714

Zyrtar Ligjor

Driton Raci

driton.raci@rks-gov.net