Republika e Kosoves

Klinë

Zyra Ligjore

Udhëheqës i Zyrës Ligjore

Ali Shala

ali.shala@rks-gov.net

tel.03820043714

Zyrtar Ligjor

Driton Raci

driton.raci@rks-gov.net